Predlagaj!

Svoj projektni predlog lahko oddaš med 3. 5. in 11. 6. 2021.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 280.000 € proračunskih sredstev občine za leti 2022 in 0023. Vrednost posameznega predloga je omejena na od 3.000 do 20.000 € z ddv.

Kakšen naj bo predlog?

Mora biti takšne narave, da ga bo lahko Občina Jesenice izvedla in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti in predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ni v nasprotju s sprejetimi strateškimi oziroma razvojnimi dokumenti občine ter ustreza merilom, ki jih je določila komisija za participativni proračun.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj!

Glasujete lahko od ponedeljka, 30. 8., do nedelje, 5. 9., za projektne predloge v ENI krajevni skupnosti, in sicer do skupne višine 40.000 € , pri tem pa ni nujno, da izberete krajevno skupnost, v kateri stalno prebivate.

Kaj?

Glasovanje prek spleta bo potekalo prek spletne aplikacije Consul na povezavi jes-odlocam.jesenice.si, in sicer med 30. 8. in 5. 9. 2021, do 24. ure.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsak občan, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 16 let starosti.

Kako?

Za glasovanje v spletni aplikaciji Consul boste vnesli svojo avtentično kodo, ki jo boste predhodno prejeli po pošti, kar vam bo omogočalo dostop do spletne aplikacije.

Spremljaj

Na tem mestu boš lahko spremljal/-a izvedbo izglasovanih projektnih predlogov participativnega proračuna.

Izglasovani predlogi (21)

    Krajevne skupnosti

Postavitev označb na parkirišču ob progi...

11. 06. 2021  •  Hrušica

Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti...
2000 €

Nova igrala ob domu na Pristavi

11. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Že v preteklosti so bila na tem mestu igrala, v letu 2021 so bila odstranjena, trenutno...
10000 €

Pot na Špico

10. 06. 2021  •  Podmežakla

Na vrhu Mežakle (špica) je narejena razgledna ploščad. Obisk Mežakle se je zelo...
10000 €

Namestitev svetlobnih opozorilnih tabel za...

09. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Zaradi prehitre vožnje in povečane gostote prometa skozi naselje Kočna je ogrožena...
5000 €

Ureditev in preplastitev igrišča na Kočni

09. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječe igrišče je dotrajano in potrebno obnove. Na njem je nemogoče izvajati športne...
18000 €

Asfaltiranje makadamskega odseka na Prihodih iz...

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Predlaga se asfaltiranje lokalne makadamske ceste na Prihodih iz smeri transformatorja...
18000 €

Ureditev dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica

03. 06. 2021  •  Hrušica

Stanje dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica je v katastrofalnem stanju. V...
12000 €

Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici

03. 06. 2021  •  Hrušica

Mesto se ob glavni vstopni točki "predstavi" v našem primeru pa je ta predstavitev...
5000 €

Ureditev odvoda meteorne vode v naselju...

03. 06. 2021  •  Hrušica

Naselje "Republika" je bilo zgrajeno leta 1900 za potrebe gradnje železniškega...
20000 €

Šport za zabavo

31. 05. 2021  •  Podmežakla

V zadnjem obdobju prihaja do upada gibanja otrok in naraščanja prekomerne teže otrok...
20000 €

Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu

28. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Koroška Bela z več kot 2000 prebivalci danes razpolaga z enim funkcionalnim športnim...
20000 €

Urbane klopce na Čufarjevem trgu

27. 05. 2021  •  Sava

Na Čufarjevem trgu se zbirajo občani vseh starostnih skupin od najmlajših do...
10000 €

Talne igre na Trgu Toneta Čufarja

27. 05. 2021  •  Sava

Trg Toneta Čufarja je eno največjih mest za druženje v našem mestu. Ljudje so tega...
7500 €

Osvetlitev in označba Hermanovega mostu

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Hermanov most izgleda čudovito, neka osvetlitev sicer je, a se predlaga postavitev še...
5000 €

Dopolnitev ulične razsvetljave na Cesti 1. maja...

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Ob praznikih se ob regionalni cesti skozi Jesenice izobesi slovenske zastave. Predlaga...
3000 €

Postavitev prireditvenega nadstreška pod...

22. 05. 2021  •  Planina pod Golico

V Planini pod Golico trenutno ni urejenega prireditvenega prostora, pod gasilnim domom...
20000 €

Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne...

18. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Asfaltiran cestni odsek občinske ceste med Sumido in pokopališčem Blejska Dobrava ...
7000 €

Kolesarski poligon - pumptrack

12. 05. 2021  •  Plavž

Pomanjkanje rekreativnih in športnih površin za otroke starejše od 8 let na Plavžu. ...
20000 €

Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni...

11. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Projektni predlog predvideva postavitev avtobusne nadstrešnice na obstoječem avtobusnem...
10000 €

Obnova južne fasade Gledališča Toneta Čufarja

10. 05. 2021  •  Sava

Gledališče Toneta Čufarja je kulturno srce Jesenic in celotne zgornje gorenjske regije....
20000 €

Ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim

06. 05. 2021  •  Plavž

Projektni predlog predvideva ograditev najbolj izpostavljenih delov otroških igrišč na...
20000 €

Neizbrani predlogi (127)

    Krajevne skupnosti

Sprehajalna pot ob Savi

07. 05. 2021  •  Plavž

Možnosti sprehoda za vse generacije, tudi za težje gibljive osebe Kaj konkretno...

Rondo pred Sumido in razširitev ceste do...

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Skozi Črno vas je nova cesta, potem pa je ozko grlo do pokopališča.  Kaj konkretno...

Asfaltiranje vseh makadamskih površin

07. 05. 2021  •  Sava

Makadam je ovira za invalide zato je smiselna odpravaveh ovir. Kaj konkretno...

Ureditev ceste od Kidričeve do C. Talcev za...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Sedaj je cesta samo za kmetijske stroje,ta problem rešujemo že 20 let. Kaj konkretno...

Mladinsko ulično delo

11. 06. 2021  •  Plavž

  Mladinsko ulično delo je dolgoročni proces in oblika dela z mladimi, ki...

Pasji park

02. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Na območju občine Jesenice ni površine, ki bi bila rezervirana za sprehajanje in igro...

Ureditev semaforjev na območju KS

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Semafor na Koroški Beli se prižge rdeča luč, ko prideš iz Jesenic pa je križišče...

Zabojniki za tekstil

02. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Ker jih v vseh KS ni. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se...

Nov semaforska centrala na križišu Javornik in...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Predlog odpravlja izredno nevarnost nepravilnega delovanja semaforja na regionalni...

Povečanje otroškega igrišča na Hrušici ter...

03. 06. 2021  •  Hrušica

Otroško igrišče na Hrušici je relativno majhno, dotrajano in potrebno obnove. V njem se...

Komunalna ureditev in asfaltiranje ceste v...

20. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Predlaga se komunalna ureditev in asfaltiranje odseka ceste v Podkočni.  Cesta je v...
20000 €

Obnova obračališča v Trebežu

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Na izvedenm obračališču ne moreje obračati večja vozila Kaj konkretno predlagate? Kaj...

Street workout

31. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Poleg TVD partizana na Koroški Beli že stoji otroško igrišče, ki je namenjeno otrokom....

Izdelava parkirišča na Lipcah

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Pomankanje parkirnih mest v občini Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Osvetlitev poti nekdanje ozkotirne železnice

09. 06. 2021  •  Sava

Predlaga se osvetlitev obstoječe pešpoti med večstanovanjsko stavbo na Benedičičevi 10...
15000 €

Otroško igrišče na Lipcah

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Na Lipcah ni otroškega igrišča   Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Odbojka na mivki

29. 05. 2021  •  Hrušica

Ker je na Hrušici velik interes za odbojko in v občini ni nobene druge lokacije za...

Nova cesta na vzhodnem delu Lipc

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječa cesta med hišami je ozko grlo in predstavlja nevarnost. Predlagam, da se...

Ureditev kolesarske steze po trasi ozkotirne...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pomanjkanje kolesarskih stez na Jesenicah Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo...

Postavitev potopnih otokov

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Pri KS je ekološki otok, ki je zelo obremenjen. Zato predlagam, da se tam naredijo...

Ureditev zelenih parkirišč na zelenicah

07. 05. 2021  •  Plavž

Na Jesenicah je veliko pomankanje parkirišč inveliko zelenic zato je smiselno izvesti...

Cesta

04. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Cesta v Planini pod Golico Mislim da je že čas da se cesta v Planini pod Golico sanira...

kolesarske poti

11. 06. 2021  •  Podmežakla

Kolesarjenje po Jesenicah je nevaren šport, ker so ceste preozke, ni pa posebnih...

Idejni projekt pokritega olimpijskega bazena

07. 05. 2021  •  Sava

Bazen že imamo. Če  nam občina Radovljica vzame bolnico jim vzemimo pokrit...

Križišče Sumida

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Križišče je nevarno in nepregledno. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Nova cesta na vzhodnem delu Lipc

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječa cesta med hišami je ozko grlo in predstavlja nevarnost. Kaj konkretno...

Postavitev označb na parkirišču ob progi...

15. 06. 2021  •  Hrušica

Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti...

Mini skatepark na "placu"

11. 05. 2021  •  Hrušica

Predlaga se postavitev manjšega skateparka na zahodni strani nogometnega igrišča na...
20000 €

Ureditev uradne poti na Španov vrh (Mali...

27. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Uradna pot na Španov vrh je v delu pod Malim Triglavčkom izjemno nevarna, spolzka, že v...

Obnova parkirišča pred UE in za Gledališčem

07. 05. 2021  •  Sava

Parkirišča sta izvedena zastarelo z robniki, otežkočeno pluženje, čiščenje, jeseni se...

Klop na avtubusni postaji Lipce smer Jesenice

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Avtobusna postaja nima možnosti počitka, ko čakaš na avtobus. Avtobus uporabljajo...

Ureditev eko otoka nasproti C. 1. maja 46

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Nasproti Ceste 1. maja 46 pri igrišču je ekološki otok. Žal se zaradi položaja terena...

Nadstrešek šolskega avtobusnega postajališča v...

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Ob izdelavi dovozne ceste (od "Pančurja"/Junik Kia - Črne vasi  ) se je vzpostavila...

Ureditev sprehajalne poti Flignpon Hrušica -...

03. 06. 2021  •  Hrušica

Pomanjkanje rekreativnih/sprehajalnih površin v občini. Domačinom ponuditi možnost...

Ureditev ceste čez dobravsko polje

02. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Cesta je preobremenjena z osebnimi vozili, kar povzroča ogroženost pešcev. Kaj...

Postavitev smetnjaka

17. 05. 2021  •  Podmežakla

Odpravitev problema metanja smeti na tla. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo...

Ureditev obvezne poti za kolesarje in pešce...

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Pri koncu C. 1. maja (približno 88), kjer se začne ožina in konča pločnik, urediti...

Krajanom in turistom prijazna avtobusna postaja

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

V centru vasi je ŽP in AP z obračališčem, izposoja mestnih koles, ekološki otok, stara...

Zasaditev drevoreda na Hrušici (proti 'spomeniku')

03. 06. 2021  •  Hrušica

Na kratko: 'za lepše Jesenice/Hrušico'. Kdo si po dolgi mrzli in sivi zimi ne bi...

Zasaditev avtohtonih dreves in grmovnic

07. 05. 2021  •  Plavž

Domača drevesa in grmovnice imaju tudi lepe cvetove. Naravo Kaj konkretno...

Obnova poti v soteski Doberšnik

07. 05. 2021  •  Hrušica

Soteska je do vrha težko prehodna. Narava. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo...

Pločnik in nov asfalt od vrha ferkovega klanca...

09. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Gre za varnost pešcev, predvsem šolarjev in prometa nasploh. Kaj konkretno...

Ureditev vodovodnega sistema Peričnik

17. 05. 2021  •  Plavž

Lepo Vas prosim, vedno ko pade malo več dežja prekuhavamo vodo... Kaj konkretno...

Kolopark (Pumptrack)

12. 05. 2021  •  Sava

Ulični športi, kot so rolanje, rolkanje, vožnja s skiroji in bmx kolesi so v porastu,...
20000 €

Idejni projekt sežigalnice odpadkov

07. 05. 2021  •  Sava

Na Jesenicah imamo veliko neizkoriščenih industrijskih površin. Nova delavna...

Ureditev odtoka meteorne vode

13. 05. 2021  •  Plavž

Na Cesti maršala Tita  med restavracijo Ejga in nekdanjim Korotanom smo pešci  žal že...

Idejni projekt predelave hlodov

07. 05. 2021  •  Sava

Jesenice so obdane z gozdovi zato je na Jesenicah smiselna predelava hlodov oziroma...

streha nad drsališčem

02. 06. 2021  •  Hrušica

Ker je na Hrušici veliko drsališče na katerem vsako zimo veliko otrok drsa, ampak...

Postavitev pasa za pešce na cesti proti Belemu...

11. 06. 2021  •  Hrušica

Cesta proti Belemu polju je bila nedavno predana v last Občine Jesenice s strani Občine...
4000 €

Postavitev igral na igrišču Zarja na Tomšičevi

03. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pred približno 30 leti smo stanovalci v okolici igrišča samoiniciativno in s...

Cesta v Planino pod Golico

11. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Zagotovo je potrebna obnova glavne ceste v Planino pod Golico, vsaj zgornji...

Prehod za pešce pri ŽP Slovenski Javornik

11. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Trenutno prehod čez glavno magistralno cesto ni označen. V preteklosti sta bila na...

Izdelava avtobusne nadstrešnice na avtobusni...

11. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

V Javorniškem Rovtu je 5 avtobusnih postaj, niti na eni ni nadstreška.  Na Jesenicah so...
10000 €

Lezeci policaji

27. 05. 2021  •  Hrušica

Za umiritev hitrih vozil po cesti cez Kopavnk Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo...

Asfaltiranje Razgledne poti

07. 05. 2021  •  Sava

Pot je makadm, ki je ovira za invalide.   Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo...

Počitniško varstvo otrok

11. 05. 2021  •  Plavž

Osnovnošolski otroci, še posebej otroci prve triade, so med poletnimi počitnicami...
4000 €

Doživljajsko igrišče

11. 06. 2021  •  Sava

Doživljajsko igrišče ni adrenalinsko igrišče, pač pa igrišče, kjer otroci in mladi...
17500 €

Pasji plac

07. 06. 2021  •  Plavž

Na gozdnatem območju ob stari tržnici (nad parkiriščem nasproti restavracije Ejga) se...
20000 €

Ureditev prometa

12. 05. 2021  •  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? ...

Asfaltiranje Razgledne poti

03. 05. 2021  •  Plavž

Predlagam ta projekt, ker prebivalci razgledne poti že dolgo let čakamo asfaltirano...

Zamenjava stopnic med blokoma 71c in 71d

11. 06. 2021  •  Hrušica

Pot, ki povezuje osrednji del Hrušice z avtobusno postajo na magistralni cesti in proti...
15000 €

Zasaditev narcis v obliki narcise na javnih...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Ureditev zelenih površin v občini Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Izdelava parkirni mest vsaj v dveh etažah

07. 05. 2021  •  Sava

Pomankanje parkirnih mest. izboljšanje parkiranje Kaj konkretno predlagate? Kaj...

Izdelava parkirišča nasproti OŠ Koroška Bela

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pomanjkanje parkirišč  Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj...

Grafiti festival

12. 05. 2021  •  Sava

Popestritev kulturnega delovanja mladih. Ozaveščanje o ulični poslikavi kot...

Montaža dveh novih pitnikov in popravilo...

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Predlaga se montaža novih pitnikov pri igrišču pod spomenikom na Cesti 1. maja in na...
10000 €

Ureditev igrišč na Kresu

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Igrišča na Kresu so v sramotnem stanju, saj je igrišče zapuščeno že kar nekaj časa.  ...

Obnova cerkve na Stari Savi

07. 05. 2021  •  Sava

Cerkev na sluzi svojemu namenu. Na ogled naj bo krajanom in turistom Kaj konkretno...

Ureditev igrišča pri TVD Partizan

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Del trenutnega igrišča je makadamsko in ni primerno za šprtne dejavnosti Kaj...

Stara hišna imena

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Predlaga se označitev hiš na območju  Podmežakle s starimi hišnimi imeni z namenom...
5000 €

Ureditev cestne povezave Potoške poti s...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

V preteklosti je ta povezava obstajala.  Skrajša se pot iz novega naselja do glavne...

ureditev požarnega bazena

25. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Predlog naslavlja rešitev oz. ureditev požarnega bazena in dostopa do samega bazena v...

Hotel Pošta

11. 06. 2021  •  Sava

Bivši hotel Pošta je v zelo slabem stanju in ga je treba v celoti porušiti. Ogroža...

Omejitev prometa. Enosmerna cesta.

30. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Prometna ureditev na Blejski Dobravi.  Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Delavnice v naravi

11. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pri domu Pristava se poleg trenutne ponudbe pojavlja potreba po vodenih ustvarjalnih...
15000 €

Delna ureditev občinskih prostorov - Fitnes

11. 06. 2021  •  Hrušica

Kulturni dom na Hrušici nam ne more v ponos. V zadnjih letih si nekateri občani...

Asfaltiranje zemljišča pred TVD Partizanom...

07. 05. 2021  •  Sava

Zemljišče je makadamsko in neurejeno Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Javne sanitarije nasproti Železniške postaje...

26. 05. 2021  •  Sava

Mesto obsega okoli 12.000 prebivalcev, prišteti pa je potrebno še naraščajoče število...
15000 €

JESinfo

10. 06. 2021  •  Sava

Predlaga se celostna obnova zastarelega nadstreška z reklamnimi panoji in manjkajočo...
20000 €

Ureditev razgledne točke na Straži ali Strani

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Za poživitev turistične ponudbe Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Obogatitev prostora na stari savi s športno opremo

10. 06. 2021  •  Sava

Na malokrat se naredi, da nam slabo vreme prekriža načrte za preživljanje prostega časa...

Ureditev spominskega obeležja na Kočni

09. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječe spominsko obeležje je neurejeno in zapuščeno. Kaj konkretno predlagate? Kaj...

Projekt za izgradnjo ceste med Tomšičevo cesto...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Razbremeni se cesta skozi Trebež Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Asfaltiranje makadamske poti na naslovu...

26. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Ker cesta ni asfaltirana, je pogosto v slabem stanju in je potrebno večkratno čiščenje...
9500 €

Ureditev muzeja v Bvažunovi hiši

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Hiša propada, tako jo lahko rešimo pred propadom Kaj konkretno predlagate? Kaj je...

Idejni projekt smučarske hale v zahodnem delu...

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Najbližja smučarska hala je 800km od Jesenic. Športna turistična aktivnost. Kaj...

Postavitev avtobusne nadstrešnice na avtobusni...

26. 05. 2021  •  Sava

V okolici objektov na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 70 (bivša trgovina) stanuje veliko...
10000 €

Asfaltiranje narcisne ceste

07. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Gre za makadamsko cesto med Planino pod Golico in Javorniškim rovtom, ki je turistično...

Ureditev pešpoti na Hrušici

02. 06. 2021  •  Hrušica

Pešpot povezuje tako imenovane Vila bloke (Hrušica 56, 57, 57/a…) in nogometno igrišče...
5000 €

Rampa za strešanje snega

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Problem nastane, ko pade sneg kam ga strešati. Kaj konkretno predlagate? Kaj je...

Ureditev eko otoka na Cesti Alojza Travna

10. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Ekološki otok na Cesti Alojza Travna je potreben dodatnega vzdrževanja in urejanja....
2000 €

Projekt turistično gorske ceste

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Za poživitev turizma  Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se...

Kolesarsko stezo na Verdnikovi spremeniti...

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Kolesarska steza je na Verdnikovi nekaj mesecev neuporabna. Ob večjih zaporah, delih in...

Postavitev informacijskih panojev

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Projektni predlog predvideva postavitev lesenih informacijskih panojev oziroma tabel za...
5000 €

Ureditev javne peš poti oz. prehoda

03. 05. 2021  •  Hrušica

Peš poti oz. prehod med blokom in vrstno hišo je v vseh pogledih slabo in neprimerno...
5000 €

Igrišče eksperimentov

10. 06. 2021  •  Sava

V okolici otroškega igrišča nasproti Spara na Stari Savi se predlaga postavitev...
15000 €

Obnova zarisa parkirnih mest v Centru II

11. 06. 2021  •  Plavž

V centru II občani svoje avtomobile parkirajo vsevprek in zaprejo dovoze oziroma...
5000 €

Vadbeni in počitniški prostor na Ukovi pri...

09. 06. 2021  •  Sava

Predlog je namenjen vzpostavitvi vadbišča (zunanji fitnes) s počivališčem (klopi) na...

Ureditev vsaj enega rudniškega rova

07. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Na območju Jesenic je čez 100 rudniškoh rovov pa nobeden ni urejen.  Kaj konkretno...

Postavitev avtobusne nadstrešnice v Plavškem Rovtu

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

V Plavškem Rovtu ni avtobusne postaje, zato morajo otroci čakati na kombi v dežju,...
10000 €

Otroška igrala

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

V Krajevni skupnosti Planina pod Golico imajo otroci samo eno igralo pod Gasilnim domom...
20000 €

Asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod...

08. 06. 2021  •  Planina pod Golico

V preteklosti je ostalo veliko neasfaltiranih odsekov, kateri sedaj predstavljajo...
15000 €

Izdelava ceste med Spodnjim Plavžem in cesto na...

07. 05. 2021  •  Plavž

Zaradi krajšega odvoza na smetišče Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Utrditev površin za invalide na pokopališču

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Na pokopališču je zaradi makadama težko gibanje z invalidskim vozičkom, razen ob žarnem...
20000 €

Označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku

07. 05. 2021  •  Plavž

Projektni predlog predvideva postavitev tablic za označitev dreves in grmovnic v...
5000 €

Zamenjava jaškov na cesti 1. maja

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Na cesti 1. maja in Verdnikovi je pri izvedbi kanalizaje izvedeno več kot 2000 jaškov....

Obnova in izdelava igrišča na Kočni

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Igrišče je že bilo, zato predlagamo ponovno vzpostavitev igrišča Kaj konkretno...

Kurjenje kresa pred prvim majem

07. 05. 2021  •  Sava

Ni dovoljenje kurjenje kresa 30.4. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

asfaltiranje makadamskega odseka

08. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod Golico med hišno številko 9 in 14. V...

Ureditev parka nasproti Titove 39

07. 05. 2021  •  Plavž

Park je neurejen in težko prehoden Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Obnova napisov borcev

07. 05. 2021  •  Plavž

Kultura Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? ...

Ureditev križišča pri TIC Jesenice

12. 05. 2021  •  Sava

Križišče pred TIC Jesenice je pri zavijanju levo na prednostno cesto nepregledno, zato...
3000 €

Obnova pohodne poti od Kočne do Podmežaklje

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Obnova rekracijske poti, postavitev smerokazev in informacijskih tabel za občane in...

Postavitev informativne table v parku poleg...

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Predlaga se postavitev informativne table z osvetlitvijo na novo urejeni jasi - parku...
3000 €

Obnova in širitev mostu čez Savo pri rondoju na...

07. 05. 2021  •  Hrušica

Povečanje nosilnosti mostu. Promet. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Označitev Blažunove kašče in začetka poti na...

02. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Predlaga se postavitev informativne table, ki označuje Blažunovo kaščo, ki je zaščitena...
2000 €

Spletna kamera s pogledom na Golico

20. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Predlaga se postavitev spletne kamere na stavbi KS Planina pod Golico s pogledom na...
3000 €

Odprtje ceste do spomenika talcev na Belem polju.

07. 05. 2021  •  Hrušica

Nedostopnost do spomenika z vozili. Kultura Kaj konkretno predlagate? Kaj je...

Ureditev poti (del poti Juliana trail) med...

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Pohodna pot med Plavškim Rovtom in Planino pod Golico je v zelo slabem stanju. Hkrati...

Izdelava granitnih pasov na križišču pri...

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Ob iskanju rešitev za varno vključevanje avtomobilov v križišču je bilo najti prepreke,...
15000 €

Ureditev makadamskega parkirišča pri nadvozu AC...

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Pri začetku kolesarske poti je na desni strani makadamsko parkirišče.  Predlaga se...
15000 €

Asfaltiranje ceste Bl. Dobrava 117- Kavčke HE...

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Ob večjih zaporah na Jesenicah in zastojih na avtocesti krajani Jesenic in Kr. Gore...

Poletno drsališče

04. 06. 2021  •  Plavž

Predlog je moja dolgoletna želja drsanje tudi v ne zimskem času. Rekreacijsko drsanje...

Ureditev športnega igrišča

09. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Športno igrišče za osnovno šolo na Blejski Dobravi je namenjeno tako za šolske kot...

Ureditev parkirišč za stanovalce Ceste revolucije

03. 06. 2021  •  Plavž

Izredno težko je parkirati na celotnem Plavžu od 17h dalje, vsak dan!!! Kaj konkretno...

Park za preživljanje prostega časa v naravi

02. 06. 2021  •  Plavž

Na območju občine Jesenice ni prostora- območja, ki bi bil temu namenjen Kaj...

Ureditev "tazgorne" pešpoti (med Hrušico 59c...

23. 05. 2021  •  Hrušica

Ker je pot neravna in predstavlja težavno vožnjo kolesarjem, majhnim otrokom na kolesih...
20000 €