Projektov ni več mogoče oddajati. Zdaj so v fazi pregleda.

Pregled projektov

Oddani predlogi (151)

    Krajevne skupnosti

Postavitev označb na parkirišču ob progi...

15. 06. 2021  •  Hrušica

Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti...

Zamenjava stopnic med blokoma 71c in 71d

11. 06. 2021  •  Hrušica

Pot, ki povezuje osrednji del Hrušice z avtobusno postajo na magistralni cesti in proti...

Doživljajsko igrišče

11. 06. 2021  •  Sava

  Doživljajsko igrišče ni adrenalinsko igrišče, pač pa igrišče, kjer otroci...

Postavitev pasa za pešce na cesti proti Belemu...

11. 06. 2021  •  Hrušica

Cesta proti Belemu polju je bila nedavno predana v last Občine Jesenice s strani Občine...

Delavnice v naravi

11. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pri domu Pristava se poleg trenutne ponudbe pojavlja potreba po vodenih...

Mladinsko ulično delo

11. 06. 2021  •  Plavž

  Mladinsko ulično delo je dolgoročni proces in oblika dela z mladimi, ki...

Postavitev označb na parkirišču ob progi...

11. 06. 2021  •  Hrušica

Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti...

kolesarske poti

11. 06. 2021  •  Podmežakla

Kolesarjenje po Jesenicah je nevaren šport, ker so ceste preozke, ni pa posebnih...

Hotel Pošta

11. 06. 2021  •  Sava

Bivši hotel Pošta je v zelo slabem stanju in ga je treba v celoti porušiti. Ogroža...

Parkirišča

11. 06. 2021  •  Sava

V centeu II, oziroma od stavbe sodišča do gasilnega doma (enosmerna ulica), da se...

Avtobusna nadstrešnica na avtobusni postaji na...

11. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

V Javorniškem Rovtu imamo 5 avtobusnih postaj, niti na eni ni nadstreška, kjer bi lahko...

NOVA IGRALA OB DOMU NA PRISTAVI

11. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Že v preteklosti so bila na tem mestu igrala, v letošnjem letu so bila odstranjena,...

Delna ureditev občinskih prostorov - Fitnes

11. 06. 2021  •  Hrušica

Kulturni dom na Hrušici nam ne more v ponos. V zadnjih letih si nekateri občani...

Urejanje eko otoka

10. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Ekološki otok na Cesti Alojza Travna je potreben dodatnega vzdrževanja in urejanja....

JESinfo

10. 06. 2021  •  Sava

Obnova zastarelega nadstreška z reklamnimi panoji in manjkajočo "vremensko...

Pot na Špico (

10. 06. 2021  •  Podmežakla

Na vrhu Mežakle (Špica) je narejena razgledna ploščad. Obisk Mežakle se je zelo...

igrišče eksperimentov

10. 06. 2021  •  Podmežakla

Obnavlja se tehnični muzej in pričakuje se obisk šolskih skupin. Vzpodbujali naj bi...

Obogatitev prostora na stari savi s športno opremo

10. 06. 2021  •  Sava

Na malokrat se naredi, da nam slabo vreme prekriža načrte za preživljanje prostega časa...

Ureditev spominskega obeležja na Kočni

09. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječe spominsko obeležje je neurejeno in zapuščeno. Predlagamo celostno...

Svetlobna opozorilna tabla za merjenje hitrosti...

09. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Zaradi prehitre vožnje in povečane gostote prometa skozi naselje Kočna je ogrožena...

UREDITEV IN PREPLASTITEV IGRIŠČA NA KOČNI

09. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječe igrišče je dotrajano. Na njem je nemogoče izvajati športne in družabne...

Osvetlitev poti nekdanje ozkotirne železnice

09. 06. 2021  •  Sava

Omogoča sprejahalcem varne sprehode v nočnem času. Osvetlitev obstoječe peš poti, ki...

Vadbeni in počitniški prostor na Ukovi pri...

09. 06. 2021  •  Sava

Predlog je namenjen vzpostavitvi vadbišča (zunanji fitnes) s počivališčem (klopi) na...

asfaltiranje makadamskega odseka

08. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod Golico med hišno številko 9 in 14. V...

asfaltiranje makadamskega odseka

08. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod Golico med hišno številko 48 in 50. V...

asfaltiranje makadamskega odseka

08. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Asfaltiranje makadamskega odseka v Prihodih med transformatorjem in Prihodi 7. V...

Ureditev poti (del poti Juliana trail) med...

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Pohodna pot med Plavškim Rovtom in Planino pod Golico je v zelo slabem stanju. Hkrati...

Otroška igrala

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

V Krajevni skupnosti Planina pod Golico imajo otroci samo eno igralo pod Gasilnim domom...

Avtobusna postaja

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

V Plavškem Rovtu nimamo avtobusne postaje, zato podajam ta predlog. Naslavlja težavo,...

asfaltiranje lokalne ceste kolovoza

07. 06. 2021  •  Planina pod Golico

Predlog, da se v letu 2022 in 2023 vključi asfaltiranje lokalne ceste od križišča...

Pasji plac

07. 06. 2021  •  Plavž

Pasje prosto, a varno raziskovanje in rekreacija.  Prostor v mestu, kjer je pes brez...

Poletno drsališče

04. 06. 2021  •  Plavž

Predlog je moja dolgoletna želja drsanje tudi v ne zimskem času. Rekreacijsko drsanje...

Ureditev parkirišč za stanovalce Ceste revolucije

03. 06. 2021  •  Plavž

Izredno težko je parkirati na celotnem Plavžu od 17h dalje, vsak dan!!! Predlagam, da...

Povečanje otroškega igrišča na Hrušici ter...

03. 06. 2021  •  Hrušica

Otroško igrišče na Hrušici je relativno majhno, dotrajano in potrebno obnove. V njem se...

Ureditev sprehajalne poti Flignpon Hrušica -...

03. 06. 2021  •  Hrušica

Pomanjkanje rekreativnih/sprehajalnih površin v občini. Domačinom ponuditi možnost...

Zasaditev drevoreda na Hrušici (proti 'spomeniku')

03. 06. 2021  •  Hrušica

Na kratko: 'za lepše Jesenice/Hrušico'. Kdo si po dolgi mrzli in sivi zimi ne bi...

Ureditev dovozne ceste do kulutrnega doma Hrušica

03. 06. 2021  •  Hrušica

Predlog je podan, ker je stanje te ceste v katastfofalnem stanju. V preteklosti je bila...

Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici

03. 06. 2021  •  Hrušica

Na kratko: 'za lepše Jesenice/Hrušico'. Mesto se ob glavni vstopni točki »predstavi«...

Ureditev odvoda meteorne vode v naselju republika

03. 06. 2021  •  Hrušica

Poleg že izvedenih del je potrebno urediti še odvod meteornih in zalednih voda od...

Ajdna-ureditev smerokazov iz vasi Potoki

02. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Ob spremljanju obiska v vasi Potoki prihaja do mnenj pohodnikov/ obiskovalcev, da...

Potoki-Blazunova kašča

02. 06. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Kašča propada pred očmi domacinov. Kljub temu , da je zaščitena kot etnoloski spomenik...

streha nad drsališčem

02. 06. 2021  •  Hrušica

Ker je na Hrušici veliko drsališče na katerem vsako zimo veliko otrok drsa, ampak...

Ureditev pešpoti na Hrušici

02. 06. 2021  •  Hrušica

Slabo vzdrževana in delno nedostopna pešpot v centru Hrušica Ureditev pešpoti med tako...

Ureditev ceste čez dobravsko polje

02. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Cesta je preobremenjena z osebnimi vozili, kar povzroča ogroženost pešcev. Cesta naj...

Park za preživljanje prostega časa v naravi

02. 06. 2021  •  Plavž

Na območju občine Jesenice ni prostora- območja, ki bi bil temu namenjen Postavitev...

Pasji park

02. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Na območju občine Jesenice ni površine, ki bi bila rezervirana za sprehajanje in igro...

Zabojniki za tekstil

02. 06. 2021  •  Blejska Dobrava

Ker jih v vseh KS ni. Da se postavijo novi zabojniki za tekstil- rabljene...

Street workout

31. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Poleg TVD partizana na Koroški Beli že stoji otroško igrišče, ki je namenjeno otrokom....

ŠPORT ZA ZABAVO

31. 05. 2021  •  Podmežakla

Upad gibanja otrok in naraščanje prekomerne teže otrok zaradi omejitvenih ukrepov...

Omejitev prometa. Enosmerna cesta.

30. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Prometna ureditev na Blejski Dobravi.  Ob izgradnji nicve obvoznice na Blejski Dobravi...

Odbojka na mivki

29. 05. 2021  •  Hrušica

Ker je na Hrušici velik interes za odbojko in v občini ni nobene druge lokacije za...

Preureditev degradiranih teniških igrišč na...

28. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Predlog je nadaljevanje predloga "Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu -...

Preureditev degradiranih teniških igrišč na...

28. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Koroška Bela z več kot 2000 prebivalci danes razpolaga z enim funkcionalnim športnim...

Urbane klopce na Čufarjevem trgu

27. 05. 2021  •  Sava

Na Čufarjevem trgu se zbirajo občani vseh starostnih skupin od najmlajših do...

Lezeci policaji

27. 05. 2021  •  Hrušica

Za umiritev hitrih vozil po cesti cez Kopavnk Predlagam hitrostne ovire na cesti oz....

Ureditev uradne poti na Španov vrh (Mali...

27. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Uradna pot na Španov vrh je v delu pod Malim Triglavčkom izjemno nevarna, spolzka, že v...

Talne igre in igrala na Trgu Toneta Čudarja

27. 05. 2021  •  Sava

Trg Toneta Čufarja je eno največjih mest za druženje v našem mestu. Ljudje so tega...

Ureditev parkirišča (makadamsko) pri nadvozu AC...

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Pri začetku kolesarske poti je na desni strani makadamsko parkirišče. Smiselno bi bilo...

Ureditev eko otoka nasproti C. 1. maja 46

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Nasproti Ceste 1. maja 46 pri igrišču je ekološki otok. Žal se zaradi položaja terena...

Granitni pasovi na križišču pri Hermanovem mostu

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Ker smo iskali rešitve za varno vključevanje v samem križišču, pa smo naleteli na...

Osvetlitev in označba Hermanovega mostu

27. 05. 2021  •  Podmežakla

Hermanov most izgleda čudovito, sicer je postavljena neka osvetlitev, menim da bi lahko...

Ureditev pitnikov ter popravilo nedelujočih

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Pri igrišču za (najstnike)  pod spomenikom Cesta 1. maja bi bilo dobro montirati pitnik...

Postavitev potopnih otokov

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Pri KS je ekološki otok, ki je zelo obremenjen. Zato predlagam, da se tam naredijo...

Postavitev nadstreška na avtobusni postaji...

26. 05. 2021  •  Sava

pradlog naslavljam zaradi več 10 letnih neuslišanih prošenj po postavitvi nadstreška na...

Javne sanitarije nasproti Železniške postaje...

26. 05. 2021  •  Sava

predlog naslavljam na odločevalce zaradi že več let nerešene problematike v zvezi z...

Informativna tabla na novi jasi poleg Krajevne...

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Predlagam postavitev informativne table na novo urejeni jasi poleg KS, naša KS ima...

Dopolniti ulično razsvetljavo s konzolnim...

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Ker se toliko pozornosti posveča glavnim ulicam, ki s postavitvijo konzolnih nastavkov...

Stara hišna imena

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Urediti označbe hiš s starimi hišnimi imeni in s tem ohranjati dediščino. S takim...

Ureditev obvezne poti za kolesarje in pešce...

26. 05. 2021  •  Podmežakla

Pri koncu C. 1. maja (približno 88), kjer se začne ožina in konča pločnik, urediti...

Asfalt na makadam

26. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

- Prispeva h kakovosti bivanja v lokalnem okolju - Izboljšava prometa, zmanjšanje...

ureditev požarnega bazena

25. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Predlog naslavlja rešitev oz. ureditev požarnega bazena in dostopa do samega bazena v...

Ureditev "tazgorne" poti

23. 05. 2021  •  Hrušica

Ker je pot neravna in predstavlja težavno vožnjo kolesarjem, majhnim otrokom na kolesih...

PRIREDITVENI NADSTREŠEK

22. 05. 2021  •  Planina pod Golico

V Planini pod Golico trenutno nimamo urejenega prireditvenega prostora. Pod gasilnim...

Kom. Ureditev ceste

20. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Komunalna ureditev in asfaltiranje odseka ceste v Podkočni, namrečcesta je v zelo...

spletna kamera s pogledom na Golico

20. 05. 2021  •  Planina pod Golico

S postavitvijo kamere bi obiskovalcem naših krajev omogočili že vnaprejšen pogled...

Cona 30.

18. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Asfaltiran cestni odsek občinske ceste med Sumido in pokopališčem Blejska Dobrava...

Postavitev smetnjaka

17. 05. 2021  •  Podmežakla

Odpravitev problema metanja smeti na tla. Na tem križišču se velikokrat na tleh...

Ureditev vodovodnega sistema Peričnik

17. 05. 2021  •  Plavž

Lepo Vas prosim, vedno ko pade malo več dežja prekuhavamo vodo... To je prioriteta...

Ureditev odtoka meteorne vode

13. 05. 2021  •  Plavž

Na Cesti maršala Tita  med restavracijo Ejga in nekdanjim Korotanom smo pešci  žal že...

poligon - pumptrack

12. 05. 2021  •  Plavž

Pomanjkanje rekreativnih in športnih površin za otroke starejše od 8 let na Plavžu....

Ureditev prometa

12. 05. 2021  •  Sava

Pomanjkanje površin za pešce in kolesarje. Ureditev prometa na delu Kejžarjeve,...

Ureditev križišča

12. 05. 2021  •  Sava

Nepregledno križišče pred TIC Jesenice pri zavijanju levo na prednostno...

Grafiti festival

12. 05. 2021  •  Sava

Popestritev kulturnega delovanja mladih. Ozaveščanje o ulični poslikavi kot...

Kolopark (Pumptrack)

12. 05. 2021  •  Sava

Ulični športi, kot so rolanje, rolkanje, vožnja s skiroji in bmx kolesi so v porastu,...

Mini skatepark

11. 05. 2021  •  Hrušica

Za mladino. Kot dopolnitev ostalim aktivnostim.  Mini skatepark.  V navezi s kom...

Prehod za pešce pri ŽP Slovenski Javornik

11. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Trenutno prehod čez glavno magistralno cesto ni označen. V preteklosti sta bila na...

Avtobusna postaja ob glavni cesti Koroška Bela...

11. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Na omenjenem območju ni avtobusne postaje Predlagamo, da se postavi novo avtobusno...

Počitniško varstvo otrok

11. 05. 2021  •  Plavž

Osnovnošolski otroci, še posebej otroci prve triade, so med poletnimi počitnicami...

Cesta v Planino pod Golico

11. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Zagotovo je potrebna obnova glavne ceste v Planino pod Golico, vsaj zgornji...

Krajanom in turistom prijazna avtobusna postaja

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

V centru vasi je ŽP in AP z obračališčem, izposoja mestnih koles, ekološki otok, stara...

Obnova južne fasade Gledališča Toneta Čufarja

10. 05. 2021  •  Sava

Gledališče Toneta Čufarja je kulturno srce Jesenic in celotne zgornje gorenjske regije....

nadstrešek šolskega avtobusnega postajališča v...

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Ob izdelavi dovozne ceste (od "Pančurja"/Junik Kia - Črne vasi  ) se je vzpostavila...

Klop na avtubusni postaji Lipce smer Jesenice

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Avtobusna postaja nima možnosti počitka, ko čakaš na avtobus. Avtobus uporabljajo...

Križišče Sumida

10. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Križišče je nevarno in nepregledno. Ureditev križišča Križišče pri Sumidi V času...

Ureditev športnega igrišča

09. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Športno igrišče za osnovno šolo na Blejski Dobravi je namenjeno tako za šolske kot...

Pločnik in nov asfalt od vrha ferkovega klanca...

09. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Gre za varnost pešcev, predvsem šolarjev in prometa nasploh. Ureditev ceste/asfalta in...

Odprtje ceste do spomenika talcev na Belem polju.

07. 05. 2021  •  Hrušica

Nedostopnost do spomenika z vozili. Kultura Odprtje ceste do spomenika za krajane...

Obnova poti v soteski Doberšnik

07. 05. 2021  •  Hrušica

Soteska je do vrha težko prehodna. Narava. Obnovo pohodna poti do zgornjega...

Obnova in širitev mostu čez Savo pri rondoju na...

07. 05. 2021  •  Hrušica

Povečanje nosilnosti mostu. Promet. Obnovo inširitev mostu. Povečanje...

Obnova napisov borcev

07. 05. 2021  •  Plavž

Napisi borcev 1. svetovne vovne se težko razbereje ker je podlaga enaka kot...

Zasaditev avtohtonih dreves in grmovnic

07. 05. 2021  •  Plavž

Domača drevesa in grmovnice imaju tudi lepe cvetove. Naravo Zasaditev dreves in...

Označitev dreves in grmovnic v spominskem parku

07. 05. 2021  •  Plavž

Z označenanjem bi spominski park postal tudi izobraževalni. Predlagam , da rastkine...

Ureditev parka nasproti Titove 39

07. 05. 2021  •  Plavž

Park je neurejen in težko prehoden Park se uredi tako kot je bil. Slike so v...

Kurjenje kresa pred prvim majem

07. 05. 2021  •  Sava

Ni dovoljenje kurjenje kresa 30.4. Predlagam, da v občinskem odloku spremenite, da je...

Zamenjava jaškov na cesti 1. maja

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Na cesti 1. maja in Verdnikovi je pri izvedbi kanalizaje izvedeno več kot 2000 jaškov....

Izdelava ceste med Spodnjim Plavžem in cesto na...

07. 05. 2021  •  Plavž

Zaradi krajšega odvoza na smetišče Ureditev in asfaltiranje omenjene trase. Krajša...

Kolesarsko stezo na Verdnikovi spremeniti...

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Kolesarska steza je na Verdnikovi nekaj mesecev neuporabna. Ob večjih zaporah, delih in...

Rampa za strešanje snega

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Problem nastane, ko pade sneg kam ga strešati. Izdelava rampe pri savskem mostu...

Idejni projekt smučarske hale v zahodnem delu...

07. 05. 2021  •  Podmežakla

Najbližja smučarska hala je 800km od Jesenic. Športna turistična aktivnost. Idejni...

Asfaltiranje zemljišča pred TVD Partizanom...

07. 05. 2021  •  Sava

Zemljišče je makadamsko in neurejeno Asfeltiranje dvorišča z odvodnjavanjem brez...

Obnova cerkve na Stari Savi

07. 05. 2021  •  Sava

Cerkev na sluzi svojemu namenu. Na ogled naj bo krajanom in turistom Obnova cerkve,...

Izdelava parkirni mest vsaj v dveh etažah

07. 05. 2021  •  Sava

Pomankanje parkirnih mest. izboljšanje parkiranje Predlagam izdelavo parkirnih mest...

Asfaltiranje Razgledne poti

07. 05. 2021  •  Sava

Pot je makadm, ki je ovira za invalide.   Asfaltiranje razgledne poti od kopališča...

Idejni projekt pokritega olimpijskega bazena

07. 05. 2021  •  Sava

Bazen že imamo. Če  nam občina Radovljica vzame bolnico jim vzemimo pokrit...

Idejni projekt predelave hlodov

07. 05. 2021  •  Sava

Jesenice so obdane z gozdovi zato je na Jesenicah smiselna predelava hlodov oziroma...

Idejni projekt sežigalnice odpadkov

07. 05. 2021  •  Sava

Na Jesenicah imamo veliko neizkoriščenih industrijskih površin. Nova delavna...

Obnova parkirišča pred UE in za Gledališčem

07. 05. 2021  •  Sava

Parkirišča sta izvedena zastarelo z robniki, otežkočeno pluženje, čiščenje, jeseni se...

Ureditev zelenih parkirišč na zelenicah

07. 05. 2021  •  Plavž

Na Jesenicah je veliko pomankanje parkirišč inveliko zelenic zato je smiselno izvesti...

Asfaltiranje vseh makadamskih površin

07. 05. 2021  •  Sava

Makadam je ovira za invalide zato je smiselna odpravaveh ovir. Asfaltiranje,...

Nova cesta na vzhodnem delu Lipc

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječa cesta med hišami je ozko grlo in predstavlja nevarnost. Predlagam, da se...

Nova cesta na vzhodnem delu Lipc

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Obstoječa cesta med hišami je ozko grlo in predstavlja nevarnost. Predlagam, da se...

Utrditev površin za invalide na pokopališču

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Na pokopališču je zaradi makadama težko gibanje z invalidskim vozičkom razen ob žarnrm...

Otroško igrišče na Lipcah

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Na Lipcah ni otroškega igrišča   Izdelavo otroškega igrišča na Lipcah Na Lipcah...

Izdelava parkirišča na Lipcah

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Pomankanje parkirnih mest v občini Predlagam izdelavo parkirišča na južni strani ceste...

Obnova obračališča v Trebežu

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Na izvedenm obračališču ne moreje obračati večja vozila Predlagam izvedbo obračališča...

Sprehajalna pot ob Savi

07. 05. 2021  •  Plavž

Možnosti sprehoda za vse generacije, tudi za težje gibljive osebe Na Jesenicah je...

Nov semaforska centrala na križišu Javornik in...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Predlog odpravlja izredno nevarnost nepravilnega delovanja semaforja na regionalni...

Rondo pred Sumido in razširitev ceste do...

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Skozi Črno vas je nova cesta, potem pa je ozko grlo do pokopališča.  Izvedbo rondoja...

Asfaltiranje ceste Bl. Dobrava 117- Kavčke HE...

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Ob večjih zaporah na Jesenicah in zastojih na avtocesti krajani Jesenic in Kr. Gore...

Obnova pohodne poti od Kočne do Podmežaklje

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Obnova rekracijske poti, postavitev smerokazev in informacijskih tabel za občane in...

Obnova in izdelava igrišča na Kočni

07. 05. 2021  •  Blejska Dobrava

Igrišče je že bilo, zato predlagamo ponovno vzpostavitev igrišča Da se igrišče...

Ureditev kolesarske steze po trasi ozkotirne...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pomanjkanje kolesarskih stez na Jesenicah  Ureditev kolesarske steze od Benedičičeva...

Ureditev vsaj enega rudniškega rova

07. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Na območju Jesenic je čez 100 rudniškoh rovov pa nobeden ni urejen.  Ureditev...

Ureditev semaforjev na območju KS

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Semafor na Koroški Beli se prižge rdeča luč, ko prideš iz Jesenic pa je križišče...

Projekt turistično gorske ceste

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Za poživitev turizma  Izdelava projekta turistično gorske ceste od Javorniškega rovta,...

Asfaltiranje narcisne ceste

07. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Gre za makadamsko cesto med Planino pod Golico in Javorniškim rovtom, ki je turistično...

Ureditev muzeja v Bvažunovi hiši

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Hiša propada, tako jo lahko rešimo pred propadom Obnova stavbe in ureditev...

Ureditev igrišča pri TVD Partizan

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Del trenutnega igrišča je makadamsko in ni primerno za šprtne dejavnosti Asfaltiranje...

Ureditev razgledne točke na Straži ali Strani

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Za poživitev turistične ponudbe Postavitev razgledne točke z manjšim stolpom, ki bi...

Projekt za izgradnjo ceste med Tomšičevo cesto...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Razbremeni se cesta skozi Trebež Izdelavo projekta ceste med Tomšičevo cesto...

Ureditev cestne povezave Potoške poti s...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

V preteklosti je ta povezava obstajala.  Skrajša se pot iz novega naselja do glavne...

Postavitev informacijskih panojev v KS

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Na območju Javornika in Koroške Bele ni nobenega informacijskega panoja oz. table, kjer...

Ureditev igrišč na Kresu

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Igrišča na Kresu so v sramotnem stanju, saj je igrišče zapuščeno že kar nekaj...

Izdelava parkirišča nasproti OŠ Koroška Bela

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pomanjkanje parkirišč  Ureditev parkirišča na južni strani ceste pred OŠ Koroška Bela...

Ureditev ceste od Kidričeve do C. Talcev za...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Sedaj je cesta samo za kmetijske stroje,ta problem rešujemo že 20 let. Da se postavijo...

Zasaditev narcis v obliki narcise na javnih...

07. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Ureditev zelenih površin v občini Zasaditev narcis v oblike narcise s pomočjo šablone...

Ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim

06. 05. 2021  •  Plavž

Predlagam bolj varno in stabilno ograditev igrišč Pika, Biba in Tim.  V načrtu za ta...

Cesta

04. 05. 2021  •  Planina pod Golico

Cesta v Planini pod Golico Mislim da je že čas da se cesta v Planini pod Golico sanira...

Ureditev javne peš poti oz. prehoda

03. 05. 2021  •  Hrušica

Ta predlog predlam zaradi neurejene peš poti oz. prehoda med blokom in vrstno hišo, ki...

Asfaltiranje Razgledne poti

03. 05. 2021  •  Plavž

Predlagam ta projekt, ker prebivalci razgledne poti že dolgo let čakamo asfaltirano...

Postavitev igral na igrišču Zarja na Tomšičevi

03. 05. 2021  •  Javornik Koroška Bela

Pred približno 30 leti smo stanovalci v okolici igrišča samoiniciativno in s...

Glasuj!

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo med 30. 8. in 5. 9. 2021.
Z glasovanjem boš lahko odločal/-a o porabi 280.000 € proračunskih sredstev Občine Jesenice v obdobju 2022-2023.

Kaj?

Glasovanje prek spleta bo potekalo prek spletne aplikacije Consul na povezavi jes-odlocam.jesenice.si, in sicer med 30. 8. in 5. 9. 2021, do 24. ure.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsak občan, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 16 let starosti.

Kako?

Za glasovanje v spletni aplikaciji Consul boste vnesli svojo avtentično kodo, ki jo boste predhodno prejeli po pošti, kar vam bo omogočalo dostop do spletne aplikacije.

Spremljaj!

Na tem mestu boš lahko spremljal/-a izvedbo izglasovanih projektnih predlogov participativnega proračuna.

Kaj potem?

Rezultati glasovanja bodo objavljeni po opravljenem glasovanju, in sicer na spletni aplikaciji Consul, na povezavi na povezavi jes-odlocam.jesenice.si

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednji cikel participativnega proračuna!