Ureditev odvoda meteorne vode v naselju republika

Predlog oddan  –  03. 06. 2021  –  Hrušica
20160615_113350_(Kopiraj).jpg
20160615_113350_(Kopiraj).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Poleg že izvedenih del je potrebno urediti še odvod meteornih in zalednih voda od stanovanjskih objektov. Ko bo to urejeno je izpolnjen pogoj, da se dokončno uredi (položitev robnikov in asfaltiranje) osrednjega dela naselja republika.To naselje je bilo zgrajeno 1900 za potrebe gradnje železniškega predora.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev osrednjega dela naselja Hrušica, ureditev metornih in padavinskih voda. 

S tem projektom prebivalci naselja republike, pridobijo na kvaliteti življenja, bivanja, urejena parkirišča. Od sedaj naprej bi odpadlo  tudi nenehno saniranje tega parkirišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel : 

Izkop , prilkop stanovanjskih objektov na položene vode, postavitev rešetk in lovilevc padavinskih voda ter vse skupaj priklopiti na obstoječi vod meteornih voda, ki že poteka vzdolž ceste proti potoku Dobrčnik.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvedel v osrednjem delu naelja republike.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Krajani naselja že dolgo čakajo na ureditev, zato predlagam, da se projekt izvede v letu 2022.