Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev odvoda meteorne vode v naselju "Republika"

Predlog oddan  –  03. 06. 2021  –  Hrušica
20160615_113350_(Kopiraj).jpg
20160615_113350_(Kopiraj).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naselje "Republika" je bilo zgrajeno leta 1900 za potrebe gradnje železniškega predora.  Treba bi bilo pričeti z urejanjem odvodnjavanja meteornih voda, kasneje pa dokončno urediti parkirišče. V okviru participativnega proračuna se predlaga ureditev meteorne kanalizacije od naselja "Republika" vzdolž ceste proti potoku Dobršnik ter celovita ureditev uvoza k blokoma na naslovu Hrušica 69 in 70.

Vrednost projekta

20000 €