Doživljajsko igrišče

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Sava
Pudlovka.jpg
Pudlovka.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Doživljajsko igrišče ni adrenalinsko igrišče, pač pa igrišče, kjer otroci in mladi svobodno in pod nadzorom »skrbnikov igrišča« sami ustvarjajo proces igre in svoj prosti čas preživljajo na ustvarjalen, zdrav in varen način. Predlog naslavlja naslednji problematiki: a) zbiranje mladih na javnih površinah ter b) neizkoriščeni in neuporabljeni del starega mestnega jedra Stara Sava, ki se imenuje Pudlovka. Bistvo predloga je ustvarjanje zelenega in varnega urbanega igrišča za otroke in mlade, ki bo redno vzdrževano, varno (ograjeno in odprto ob določenih urah ter pod nadzorom »skrbnikov igrišča«), usmerjeno v sodelovanje z lokalno skupnostjo, vrtci in osnovnimi šolami, Gornjesavskim muzejem in drugimi javnimi zavodi ter neformalnimi skupinami, spodbujalo medvrstniško, medkulturno in medgeneracijsko učenje na zabaven način in s pomočjo usposobljenih strokovnjakov (»skrbnikov igrišča«), edinstveno (eden redkih, če ne celo edini muzej s takim konceptom igrišča in aktivnim udejstvovanjem mlade populacije v aktivnostih oživitve in trajnostnega razvoja Stare Save). Zgodilo se bo naslednje: otroci in mladi bodo namesto na asfaltnih površinah lahko svoj prosti čas preživljali na travniku, pri tem pa ne bodo nikogar motili. Mladi se bodo z javnih klopi in otroških igrišč (kjer se dolgočasijo) preselili na igrišče. Z vrtci in osnovnimi šolami se bo začelo neposredno sodelovanje. Vključevati se bo začelo ranljive skupine, predvsem mlade z manj priložnostmi (težje socialnoekonomske razmere ipd. ovire pri socialni integraciji) ter druge zainteresirane generacije. Projekt naj bi se izvedel v sodelovanju Občine Jesenice s skrbnikom igrišča in izvajalcem aktivnosti na igrišču (z organizacijo, ki ima izkušnje s področja mladinskega dela).

Potrebno bi bilo izpeljati manjša popravila ograje, zaklepati igrišče, skrbeti za čisto in urejeno površino, manjši prostor nameniti shranjevanju materiala in opreme, stopiti v stik s starši otrok in mladih ter jih povabiti k sodelovanju in udeležbi na igrišču.

Vrednost projekta

17500 €