Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt obnove Kulturnega doma Hrušica je vključen v trenutno veljavni NRP Občine Jesenice in je trenutno v fazi priprave projektov za spremembo gradbenega dovoljenja.

Delna ureditev občinskih prostorov - Fitnes

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kulturni dom na Hrušici nam ne more v ponos. V zadnjih letih si nekateri občani prizadevamo za ponovno uporabo kulturnega doma. Občina ima v planu obnoviti dvorano kulturnega doma, ostaja pa odprto vpašanje glede obnove starega dela kulturnega doma. Kulturno športno društvo Hrušica se že dogovarja za uporabo dela starega dela v prvem nadstopju (nad vrtcem). Drugo nadstropje pa je načeloma trenutno še namenjeno za stanovanja, ki pa po večinskem mnenju KŠD za stanovanja ni primerno in bi bila bolj smiselna uporaba za rekreativno, kulturno oz. sorodno dejavnost. Trenutno občina nima kratkoročnega plana oz. sredstev za ureditev teh prostorov. Zato predlagam, da se v drugi etaži iz dveh prostorov naredi fitnes, ki bo namenjen uporabi vsem zainteresiranim občanom. Fitnes bi bil namenjen uporabi različnih starostnih skupin.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da za izvedbo angažiramo mlade, ki so ideji zelo naklonjeni in so pripravljeni aktivno sodelovati. 

Aktivno bodo udeleženi pri promoviranju predloga, kot tudi pri sami ureditvi prostorov. S pomočjo odraslih, ki jih bomo usmerjali, bodo imeli možnost udejanjiti projekt, od ideje do izvedbe. 

Prednost projekta je, da bi bil prostor z napravami uporaben preko celega leta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popravilo oz.obnova oken in stenskih oblog. Nabava in montaža primerne gumirane talne podloge za fitnes. Ureditev razsvetljave. Nabava fitnes opreme, kot so tekalna steza, kolo, multifunkcijska naprava, klop, uteži in ostali pripomočki ... Projekt bi izvedla skupina zainteresiranih krajanov in mladih. Formirana bi bila skupina za izvedbo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Stari del kulturnega doma na Hrušici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi bil izveden v roku treh mesecev od trenutka možnosti koriščenja sredstev.