Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €). Projekt je sicer že vključen v NRP, OB041-06-0013 Cerkev na Stari Savi (in je že pridobljena celotna projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje, po katerem je bila že rekonstruirana tudi streha, s čimer smo preprečili zamakanje v objekt).

Obnova cerkve na Stari Savi

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cerkev na sluzi svojemu namenu.

Na ogled naj bo krajanom in turistom

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnova cerkve, da bo možen ogled.

Cerkev je zaprta 80 let

Možen bo ogled tudi turistom in obiskovalcem muzeja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V cerkvi na Stari Savi

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna