Utrditev površin za invalide na pokopališču

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na pokopališču je zaradi makadama težko gibanje z invalidskim vozičkom razen ob žarnrm zidu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izvedbo vsaj glavnih poti z tlakovci,betonom ali asfaltom za lažji dostop z vozoči.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Enako kot v prejšnji točki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Jeko

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času particiativnega proračuna