Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €). Ocenjena vrednost projekta, skupaj s potrebnim odkupom dela zemljišča, ki ni v lasti Občine Jesenice, in izvedbo opornega zidu, znaša približno 70.000 €. Poleg tega je neposredno ob predlagani lokaciji že izdelana idejna zasnova novega avtobusnega obračališča z dodatnimi parkirnimi mesti.

Izdelava parkirišča nasproti OŠ Koroška Bela

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje parkirišč 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev parkirišča na južni strani ceste pred OŠ Koroška Bela (med brezami)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev brez in dovoz tampona, zmanjšanje cestnega robnika, v prvi fazi lahko samo makadamsko parkirišče.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na južni strani ceste pred OŠ Koroška Bela

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna