Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je že uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice, 1. faza projekta je že v izvedbi.

Ureditev prometa

Predlog oddan  –  12. 05. 2021  –  Sava
Skica problema
Skica problema

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje površin za pešce in kolesarje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev prometa na delu Kejžarjeve, Industrijske in Ulice Bratov Rupar v sistem enosmernih cest. S tako ureditvijo bi pridobili površine za pešce, kolesarje, ali pa parkirišča za bočno parkiranje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo na novo zarisati talne označbe in postaviti ustrezne prometne znake.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na delu Kejžarjeve, Industrijske in Ulice Bratov Rupar.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022