Ograje okrog igrišč Pika, Biba in Tim

Predlog oddan  –  06. 05. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam bolj varno in stabilno ograditev igrišč Pika, Biba in Tim. 

V načrtu za ta igrišča je sicer ograditev teh igrišč z ograjo iz grmovja, ki je bilo zasajeno, ampak iz različnih vzrokov ne uspeva, kljub večkratnim poskusom.

Pomanjkanje dobre in močne ograje je nevarno zaradi bližnjih parkirišč in ulice tako za otroke kot tudi za voznike. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam močno leseno ali kovinsko ograjo, ki bo zavarovala otroke pred tekom na cesto, preprečila igro med avti, ki je otrokom kljub trudu odraslih na žalost vseeno preveč mikavna. Protiargument, da bi starši pač morali do te mere paziti na otroke, da ne bi uhajali na cesto, ne vzdrži, saj lahko to staršu npr. uspe devetkrat od desetih primerov, deseti primer pa je lahko katastrofalen. Preprečila bi se tudi uporaba koles na igriščih, kar se dogaja na Bibi. Zelo verjetno bi se vsaj delno zmanjšalo tudi spuščanje psov na opravljanje potrebe, kar na žalost na Plavžu del lastnikov psov redno počne. Preprečila bi se tudi kakšna poškodba avtomobila, ki si je ne želijo niti starši otrok niti lastniki avtomobilov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta je potrebno določiti, ali je izvedljivo oziroma smiselno ograditi celo površino igrišča ali samo delno na bolj problematičnih mestih. Določiti je treba višino ograje itd. 

Mogoče bi se del ograje dal nadomestiti z enostranskimi plezali, s čimer bi se pridobila dodatna igralna površina. Glede na zelo veliko število otrok na tem območju, bi bila dodatna igrala zelo koristna.  

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Plavžu na igriščih Pika, Biba in Tim.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V roku enega leta.