Ureditev razgledne točke na Straži ali Strani

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Za poživitev turistične ponudbe

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev razgledne točke z manjšim stolpom, ki bi bil namenjen krajanom in turistom

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradbeno podjetje postavi univerzalni stolp

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na vrhu Straže ali Strane

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna