Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Postavitev označb na parkirišču ob progi (nasproti Hrušice 53)

Predlog oddan  –  15. 06. 2021  –  Hrušica
pp_Postavitev_označb_na_parkirišču_ob_progi.jpg
pp_Postavitev_označb_na_parkirišču_ob_progi.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti Hrušice 53) uporablja površina ki je v lasti Občine Jesenice in Slovenskih železnic. Ker pakririšče ni urejeno s talnimi označbami, se površina ne uporablja optimalno, saj bi ob primerni ureditvi tam lahko parkiralo več vozil.

Predlagam, da se Slovenske železnice pozove k podpisu soglasja za uporabo površine in zaris talnih označb. Iz participativnega proračuna pa naj se krije stroške izvedbe talnih označb, ki jih za Občino Jesenice izvaja zunanji izvajalec. Namesti naj se tudi označevalno tablo, da bo tudi obiskovalcem razumljivo, da gre za javno površino , kjer lahko parkirajo, če so namenjeni v stari del Hrušice, kjer je parkirnih mest malo. V kolikor bi se  v prihodnje vzpostavilo železniško postajališče tudi na Hrušici, bi to parkirišče lahko služilo kot parkirišče kjer lahko pustiš vozilo in se odpraviš na vlak.

- Občina Jesenice pozove SŽ k podpisu soglasja za uporabo in ureditev površine - Pripravi se načrt razporeditve parkirnih mest in talnih označb - Zunanji izvajalec zariše talne označbe - JEKO postavi označevalno tablo

Na parkirišču nasproti Hrušice 53

Marec 2022