Osvetlitev poti nekdanje ozkotirne železnice

Predlog oddan  –  09. 06. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Omogoča sprejahalcem varne sprehode v nočnem času.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Osvetlitev obstoječe peš poti, ki je pogosto v uporabi za rekreativne namene občanov in hojo izven glavne ceste. Občani bodo lahko omenjeno pot uporabljali varno tudi v nočnem času.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobitev projektne dokumentacije in izvedba.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med večstanovanjsko stavbo na Benedičičevi 10 in do železniškega podvoza na Slovenskem Javroniku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023