Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Ureditev parkirišč za stanovalce Ceste revolucije

Predlog oddan  –  03. 06. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izredno težko je parkirati na celotnem Plavžu od 17h dalje, vsak dan!!!

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se uredi nadhod nad železnico in na drugi strani nasproti Dinosa, naredi parkirišče. Stara stavba železnice, ki se podira, naj se odkupi in tam naredi parkirišče.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Imate strokovnjake na občini, ki naj se ukvarjajo s temi aktivnostmi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zraven aranžirne postaje železnice na plavžu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej!