Odprtje ceste do spomenika talcev na Belem polju.

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nedostopnost do spomenika z vozili.

Kultura

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odprtje ceste do spomenika za krajane in turiste.

Dostopnost za starejše.

Več ogleda.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odprtje ceste.

Odprtje zapornice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

N acesti do spomenika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Včasu participativnega proračuna