Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je že vključen v proračun Občine Jesenice in v zadnji sprejeti Načrt razvojnih programov Občine.

ureditev požarnega bazena

Predlog oddan  –  25. 05. 2021  –  Planina pod Golico
skica
skica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja rešitev oz. ureditev požarnega bazena in dostopa do samega bazena v "Palčkovi vasi" na parcelni številki 435/22. Lastništvo je urejeno in je v upravljanju občine Jesenice. Na tej lokaciji se je že dvakrat zgodil požar in gasilci niso mogli uporabljati omenjenega bazena. Tudi dostop z velikimi gasilskimi avtomobili je zelo otežen do same lokacije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Čiščenje bazena in ureditev poti za dostop do bazena in na lokaciji izgradnja zunanjega hidranta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je čiščenje bazena, ureditev priklopa na zunanji hidrant in postavitev zunanjega hidranta. Urediti je potrebno tudi dostop do bazena.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Planini pod Golico (v Palčkovi vasi)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej