Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), hkrati je projektni predlog premalo konkretiziran (ni opredeljena lokacija).

Poletno drsališče

Predlog oddan  –  04. 06. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je moja dolgoletna želja drsanje tudi v ne zimskem času. Rekreacijsko drsanje je v športni dvorani Podmežakla omejeno na november - marec v sezoni. Led za hokej in drsalni klub je na voljo nekaj prej.  Realizacija bi pomenila drsanje (na  drsalkah, ne  rolerjih )  od konca marca do konca oktobra, tako bi bila možna večja popularizacija tega športa, poleg hokeja še umetnostno drsanje. Tudi curling je šport, kjer so Jeseničani uspešni.

Tema je torej: razvoj šprorta na drsalkah

Težava: vrednost projekta

Izziv: glede na vrednost investicije bi to morala biti, po vsej verjetnosti širša - občinska investicija

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam poletno drsališče. Ni stroškov z električno energijo, ni stroškov z vodo in deluje lahko v vseh vremenskih razmerah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba: 

- ugotovitev realnih možnosti 

- na podlagi prve alineje: ugotovitev prostorskih možnosti

Aktivnosti: pridobiti informacije v mestni občini Koper, ki so to preizkusili, a se za realizacijo niso odločili. Akcijo je vodil Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju KS Plavž, glede na vedenje ne poznam lastniških razmerij v KS, kjer bi bil prostor v lasti Občine in primeren za tak objekt. Dimenzije in seveda cene se razlikujejo glede na velikost..

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022 - 2026