Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Asfaltiranje Razgledne poti

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot je makadm, ki je ovira za invalide.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje razgledne poti od kopališča do obstoječega asfalta.

Otroci iz vrtca ne bodo hodili pi prašnem makadamu.

Lažja dostopnost za vozičke.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltiranje poti s predhodno pripravo

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na navedeni trasi

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna