Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog ni predmet participativnega proračuna, ker je redno vzdrževanje pohodniških poti, vključno z Juliana trail, že vključeno v proračun Občine Jesenice.

Ureditev poti (del poti Juliana trail) med Plavškim Rovtom in Planino pod Golico

Predlog oddan  –  07. 06. 2021  –  Planina pod Golico

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pohodna pot med Plavškim Rovtom in Planino pod Golico je v zelo slabem stanju. Hkrati je ta pot postala del pohodniške poti Juliana trail, in je vedno bolj obiskana tudi s strani kolesarjev in pohodnikov ter turistov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi se na tej pohodni uredilo odvodnjavanje ter na določenih odsekih nasipal material, da bi bila pot bolj utrjena. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina Jesenice bi na poti uredila odvodnjavanje (postavila kanalete), na določenih odsekih bi nasula material (pesek). 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na pohodni poti med Plavškim Rovtom in Planino pod Golico (pod Mlinsko).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2022 ali 2023.