Kom. Ureditev ceste

Predlog oddan  –  20. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Komunalna ureditev in asfaltiranje odseka ceste v Podkočni, namrečcesta je v zelo slabem stanju, ob vsakem deževju je stanje še slabše.  V zimskem času ob sneženju in mrazi je večkrat neprevozna brez verig ali štirikolesnim pogonom. Cesta  velikokrat ne omogoča dostopa nujnim reševalnim službam in raznim dostavam ( kuriva)

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev dovozne poti( ceste) z odvodi nalivne vode in asfaltiranje

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Komunalna ureditev in asfaltiranje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Podkočna 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V najkrajšem možnem času