Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Postavitev igral na igrišču Zarja na Tomšičevi

Predlog oddan  –  03. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred približno 30 leti smo stanovalci v okolici igrišča samoiniciativno in s prostovoljnimi prispevki ter delom naredili igriče za otroke in odrasle. Naredili smo balinišče,mrežo za odbojko postavili mali in veliki koš (na katerem je še vedno kovinska mrežica, ki so jo otroci kasneje sami kupili (danes imajo ti otroci že svoje otroke), peskovnik, gugalnice , tobogan. Igrišče smo potem predali v upravljanje Občini Jesenice. Pred kratkim smo ugotovili, da so igrala odstanjena (gugalnice in tobogani) in da bodo namešečena nova. Danes 3.5.2021 sem izvedela, da je potrebno prej še pridobiti zemljišče in šele potem bodo igrala oz. bo postavljen program.

Na njem so zrasli naši otroci - sedaj pa so na vrsti naši vnuki.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Moj predlog je, da se prioritetno vzpostavi igrišče oz. postavijo igrala, ker v tem delu Jesenic ni drugih oblik, kjer bi se lahko otroci varno igrali. Prav tako mi ni najbolj razumljivo, da je potrebno lastništvo nad zemljiščem, čeprav je cca 25 let Občina z igriščem upravljala in ga vzdrževala brez problema in da je sedaj ovira lastništvo je malce čudno. Menim, da se lahko najde tudi drugačna rešitev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina naj nabavi igrala gugalnice, tobogane  in jih postavi nazaj na obstoječo lokacijo.

Predlagam tudi, da se razširi vsebina s postavitvijo zunanjega fitnesa (prostora je dovolj)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na igrišču Zarja na Cesti Toneta Tomšiča.

Predlagam, da se združita KS Sava in KS Javornik Koroška Bela, ker omenjeno igrišče uporabljajo otroci iz obeh KS. Krajani na meji obeh KS smo vedno lepo sodelovali oz. bili povabljeni v akcije izd druge KS. Npr. kabelska, plinovod....

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj oz. 1 mesec, da se nabavijo igrala.