Urbane klopce na Čufarjevem trgu

Predlog oddan  –  27. 05. 2021  –  Sava
primeri urbanih klopi
primeri urbanih klopi

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Čufarjevem trgu se zbirajo občani vseh starostnih skupin od najmlajših do najstarejših občanov. Ni dovolj klopi za počitek starejših občanov in za preživljanje prostega časa na zraku in druženje, otroci pa se prav tako radi gibajo na trgu. Čufarjev trg je priljubljen med občani, dostopen in tudi na sončni legi ob zeleni površini ni optimalno izkoriščen. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev urbanih modernih klopi na Čufarjevem trgu.

Pozitivni učinki:

  • urbane klopi prispevajo h kakovosti bivanja občanov vseh starostnih skupin in oblikovanje odprtih javnih prostorov
  • pospeševanje socialnih stikov in komunikacije ter krepitev vezi med meščani in mestom
  • zagotavljanje prostora za počitek, posledično izboljšanje zdravja občanov.

Občina z urbanimi modernimi klopmi lahko na cenovno nizek in enostaven način občutno vpliva na povečanje urejenosti, identitiete in prepoznavnosti mesta in ga naredi privlačnega tudi za turiste.

V prilogi je nekaj predlogov modernih urbanih klopi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za umestitev klopi bi bil potreben načrt krajinskega arhitekta. Izbira najugodnejšega ponudnika urbanih klopi ter nakup in montaža klopi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Čufarjevem trgu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad 2022.