Ureditev križišča

Predlog oddan  –  12. 05. 2021  –  Sava
Skica problema
Skica problema

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nepregledno križišče pred TIC Jesenice pri zavijanju levo na prednostno cesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam odstraniteh prvih dveh parkirnih mest pred TIC z namenom povečanje preglednosti v smeri proti kranjski Gori in s tem povečanje varnosti pri vključevanju na prednostno cesto.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namesto parkirnih mest se na površino postavi korito z cvetjem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pred TIC Jesenice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022