Ureditev križišča pri TIC Jesenice

Predlog oddan  –  12. 05. 2021  –  Sava
Skica problema
Skica problema

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče pred TIC Jesenice je pri zavijanju levo na prednostno cesto nepregledno, zato se predlaga odstranitev prvih dveh parkirnih mest pred TIC Jesenice z namenom povečanja preglednosti v smeri proti Kranjski Gori in s tem povečanje varnosti pri vključevanju na prednostno cesto.  Namesto parkirnih mest se na površino postavi korito s cvetjem.

Vrednost projekta

3000 €