Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Neizvedljiv

Nova cesta na vzhodnem delu Lipc

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječa cesta med hišami je ozko grlo in predstavlja nevarnost.

Predlagam, da se cesta izvede južno od hiš in se uredi tudi kolesarska steza.

Cestno podjetje

Južno od vzhodnega dela Lipc

V času particiativnega proračuna