Prehod za pešce pri ŽP Slovenski Javornik

Predlog oddan  –  11. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno prehod čez glavno magistralno cesto ni označen.

V preteklosti sta bila na območju Turista in ŽP dva prehoda za pešče, trenutno ni nobenega.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naj se uredi in označi prehod čez cesto.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prehod čez magistralno cesto pri ŽP Slovenski Javornik.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna