JESinfo

Predlog oddan  –  10. 06. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnova zastarelega nadstreška z reklamnimi panoji in manjkajočo "vremensko hišico"(škoda), ki je po odstranitvi mlekomata, zasijal v vsej svoji žalosti. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Celostna obnova nadstreška, ki bi dopolnila nov zemljevid mesta z okolico in bi lahko postala osrednja jeseniška informativna točka 24/7. Zaradi bližine železniške postaje bi bila tudi prvi stik turistov z našim mestom. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popolna obnova. V povezavi z ARSO-m, ali ljubiteljskimi meteorologi, bi se lahko obudila "vremenska hišica" z baro in higrometrom. Odstranitev panojev in menjava z monitorji, na katerih bi nudili dnevno ažurne informacije o dogajanju v mestu in okolici. Možnost reklamiranja turističnih nastanitvenih in nočitvenih objektov, gostinskih ponudnikov, ipd. Namestitev panoja za plakatiranje s predalčki za papirno obliko letakov, ki pa mora biti časovno omejen, zaradi ekološke naravnanosti občine, se mora naknadno zamenjati z monitorjem. Prostor izdatno osvetliti z led razsvetljavo. Napajanje se izvede preko solarnih panelov in akumulatorjev, nameščenih na in v strehi nadstreška. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na c. Maršala Tita ob kolesarnici jeseNICEbikes in zemljevidom mesta z okolico. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022