Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišču, ki ni v lasti Občine Jesenice in na njem nima razpolagalne pravice.

Asfaltiranje zemljišča pred TVD Partizanom Jesenice

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zemljišče je makadamsko in neurejeno

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfeltiranje dvorišča z odvodnjavanjem brez robnikov.

Ureditev dvorišča.

Urejeno dvorišče možnost postavitve prereditvenega šotora.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

GGD

Ureditev in asfaltiranje.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pred TVD Jesenice

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna.