Ureditev ceste čez dobravsko polje

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta je preobremenjena z osebnimi vozili, kar povzroča ogroženost pešcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Cesta naj bi se uporabljala za kmetijske stroje, kolesarje in pešce.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev prometnih znakov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta čez dobravsko polje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna.