Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga ne dosega finančnega okvirja participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), saj ocena stroška omenjenega projektnega predloga sodi pod spodnjo določeno finančno mejo. Hkrati sprememba prometnega režima ni predmet participativnega proračuna.

Ureditev ceste čez dobravsko polje

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta je preobremenjena z osebnimi vozili, kar povzroča ogroženost pešcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Cesta naj bi se uporabljala za kmetijske stroje, kolesarje in pešce.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev prometnih znakov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta čez dobravsko polje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna.