Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga posega v zemljišče, ki ni v lasti Občine Jesenice (zasebna last), hkrati pa ureditev igrišča zaradi varovalnega pasu železnice v neposredni bližini tunela ni možna.

Odbojka na mivki

Predlog oddan  –  29. 05. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je na Hrušici velik interes za odbojko in v občini ni nobene druge lokacije za odbojko na mivki. Projekt naslavlja težavo, da predvsem mladi v občini nimajo dobre lokacije za igranje odbojke na mivki. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se posuje mivka in postavi mreža za odbojko. Na tem mestu se bo začelo zbirati več mladih, ki jih združuje igranje odbojke in ostalih športov na mivki (badminton). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izkop zemlje, nabava mivke, drenaža, postavitev ograde okoli mivke. Postavitev klopce. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med železniškim predorom in otroškem igriščem na placu. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V marcu in aprilu 2022.