Projektov ni več mogoče oddajati. Zdaj so v fazi pregleda.

Zamenjava stopnic med blokoma 71c in 71d

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Hrušica
Stopnice.jpg
Stopnice.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot, ki povezuje osrednji del Hrušice z avtobusno postajo na magistralni cesti in proti kolesarski stezi za Savo, je bila narejena cca 30 let nazaj iz železniških pragov (švelerjev). V zadnjih letih so zaradi vremenskih vplivov in drugih naravnih vplivov, precej prepereli in spremenili nagib navzdol. V času deževja drsijo, ker so spolzki. Nekako niso več varni. Pot uporablja kar nekaj krajanov različnih generacij.   

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebna bi bila menjava le-teh ali morda menjava z drugim materialom. V srednjem delu bi bila potrebna tudi ograja oziroma primerno oprijemalo.  Bistvo predloga je izboljšanje in priprava varnejšega in lažjega dostopa do spodnjega dela Hrušice, boljša povezava s postajališčem.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila menjava omenjenih pragov, vsaj srednjega dela stopnic, kjer so večji in najbolj prepereli. Narediti ograjo v srednjem delu in prenoviti rjasto ograjo v spodnjem delu. Če kje možnost, bi bilo smiselno zgornji del spremeniti v klančino, saj v spodnjem atrijskem stanovanju bloka živi invalidna oseba. S tem bi omogočili hkrati tudi lažji dostop in 'ubili dve muhi na en mah'. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na poti-stopnicah med blokoma 71c in 71d. Priložena je tudi fotografija, kjer pa se žal zaradi nepokošene brežine stopnice trenutno ne vidijo dobro. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj ko je možno oziroma po zaključku tega razpisa in v času proračuna, ki ga pokriva.