Zamenjava stopnic med blokoma 71c in 71d

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Hrušica
Stopnice.jpg
Stopnice.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot, ki povezuje osrednji del Hrušice z avtobusno postajo na magistralni cesti in proti kolesarski stezi za Savo, je bila narejena cca 30 let nazaj iz železniških pragov (švelerjev). V zadnjih letih so zaradi vremenskih vplivov in drugih naravnih vplivov precej prepereli in spremenili nagib navzdol. V času deževja drsijo, ker so spolzki, zato niso več varni. Pot uporablja kar nekaj krajanov različnih generacij. Predlaga se menjava omenjenih pragov, vsaj srednjega dela stopnic, kjer so večji in najbolj prepereli, naredi se ograja v srednjem delu in prenoviti rjasto ograjo v spodnjem delu. Če je izvedljivo, se zgornji del spremeni v klančino in se s tem uporaba omogoči tudi invalidnim osebam. Bistvo predloga sta izboljšanje in priprava varnejšega in lažjega dostopa do spodnjega dela Hrušice ter boljša povezava s postajališčem. 

Vrednost projekta

15000 €

Za nadaljevanje moraš vnesti KODO.