Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog ni skladen z nalogami občine, opredeljenimi v merilih za oddajo projektnih predlogov participativnega proračuna. Ker pri zbiranju tekstila ne gre za gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov, bo pobuda posredovana na izvajalce, ki zbirajo rabljena oblačila in tekstil.

Zabojniki za tekstil

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker jih v vseh KS ni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se postavijo novi zabojniki za tekstil- rabljene obleke

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev zabojnikov

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po vsej občini Jesenice, kjer jih še ni.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna.