Otroška igrala

Predlog oddan  –  07. 06. 2021  –  Planina pod Golico
Otroško igrišče
Otroško igrišče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Krajevni skupnosti Planina pod Golico imajo otroci samo eno igralo pod Gasilnim domom (vlakec), zaslužijo pa si več, saj je v kraju tudi vedno več otrok.  Predlaga se postavitev otroških igral (gugalnica, tobogan, hiška ...) na zemljišču s parc. št. 236, k.o. 2174 Planina (v grabnu), kjer je že obstoječe otroško igrišče, a so otroška igrala dotrajana.

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €