Otroška igrala

Predlog oddan  –  07. 06. 2021  –  Planina pod Golico
Otroško igrišče
Otroško igrišče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Krajevni skupnosti Planina pod Golico imajo otroci samo eno igralo pod Gasilnim domom (vlakec), zaslužijo pa si več, saj je v kraju tudi vedno več otrok.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi Občina Jesenice zgradila otroška igrala (gugalnico, tobogan, hiško, plezalno steno,...) v kraju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina Jesenice bi kupila in montirala otroška igrala.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Otroška igrala bi lahko postavili na zemljišču št. 236, k.o. 2174 Planina (v grabnu), kjer je že obstoječe otroško igrišče, a so otroška igrala dotrajana. Zemljišče je v privatni lasti, prilagam soglasje za postavitev igral.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2022 ali 2023.

Dokumenti