Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ravnanje z viški snega je v pristojnosti javnega komunalnega podjetja in ni predmet participativnega proračuna.

Rampa za strešanje snega

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Problem nastane, ko pade sneg kam ga strešati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izdelava rampe pri savskem mostu nasproti Verdnikove 18.

Hitrejše delo.

Krajša pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Rampa naj se izvede toko kot je v Beljako , ko strešajo sneg v Dravo.

Nadgraditi oporni zid.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob Savskem mostu na Verdnikovi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna