Ureditev javne peš poti oz. prehoda

Predlog oddan  –  03. 05. 2021  –  Hrušica
IMG_20210502_160057.jpg
IMG_20210502_160057.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog predlam zaradi neurejene peš poti oz. prehoda med blokom in vrstno hišo, ki je v vseh pogledih slabo in neprimerno dodelana ali popravljena, ter v slabših vremenskih dnevih tudi nevarna za prehod. Prehod ob bloku  se povezuje z vrstnimi hisami, ki omogoča pot do avtobusne postaje in igrišča, šole, vrtca, ki pa ni premeren zaradi neravnih izboklin in niše ob poti ki jo spremlja, tukaj je tezko prehajanje za starejše ljudi, kjer je teren na vecjih mestih dvignjen tudi skoraj 10cm in nima varovalne ograje ob stopnicah in na spodnjem betonskem coklu. Prehod se posledično v zimskem času ne da dobro očisti, ker je podlaga grbsata in se zadrzuje tudi meteorna voda, ki pa pozimi zmzrne, ker nima nikamor odtekati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam dvig (betoniranje) spodnjega dela prehoda, ki meji z sosednjim blokom, da se celoten prehod lahko izravna in naredi ograja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z gradbenim posegom lokalnih izvajalcev, ki so zelo dobri, izkop, betoniranje, zasipavanje in varovalna ograja

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med vrstno hišo na Hrušici 64 in blokom 70

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Vsekakor v krajšem možnem času