Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), hkrati pa v enem delu posega na zemljišča, ki so v zasebni lasti in Občina Jesenice na njih nima razpolagalne pravice. Projektni predlog prav tako ni izvedljiv, ker posega v varovalni pas železnice v neposredni bližini tunela.

Povečanje otroškega igrišča na Hrušici ter vključitev 'Street workout' poligona.

Predlog oddan  –  03. 06. 2021  –  Hrušica
otroska_igrala_plezala.jpg
otroska_igrala_plezala.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroško igrišče na Hrušici je relativno majhno, dotrajano in potrebno obnove. V njem se zadržujejo tudi starejši otroci - mladina, ki bi na Hrušici potrebovala njim namenjen prostor.

Sama problematika in ideja je zelo lepo opisana s predlogom 'Street workout; 31. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela' in se ne bi ponavljal. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam obnovo in povečanje otroškega igrišča, ter ureditev prostora za mladino (npr. Street workout' poligona, ... ) na prazno parcelo, ki je med igriščem in železnico.  Tako bi dobili večji večgeneracijski prostor za druženje/spoznavanje ter razvoj otrok in mladine.

Kaj bi se zgodilo? prazen neurejen prostor bi se izkoristil za urejeno igrišče za 'otroke vseh starosti'

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Predvidevam, da bo nekaj dela okrog parcele (nakup/najem), - treba bi bilo dobro ograditi in zavarovati igrišče  (bližina železnice), - nabava in vgradnja igral - nabava in vgradnja street workout poligona

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Hrušica (glej zemljevid)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V tem  ciklu participativnega proračuna.