Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Obnova in izdelava igrišča na Kočni

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišče je že bilo, zato predlagamo ponovno vzpostavitev igrišča

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se igrišče vzpostavi v tako stanje kot je bilo

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvede ga Jeko d.o.o.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na bivšem igrišču na Kočni. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna