Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je premalo konkreten, da bi ga Občina Jesenice lahko izvedla.

Ureditev zelenih parkirišč na zelenicah

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Jesenicah je veliko pomankanje parkirišč inveliko zelenic zato je smiselno izvesti zelena parkirišča na zelenicah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedbo zelenih parkirišč toko kot so izvedena v Moravskih in Ptujskih toplicah.

Povečanje števila parkirišč.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kot je navedeno v prejšnji točki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na občinskih zelenicah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času particiapivnega proračuna