Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Obnova parkirišča pred UE in za Gledališčem

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Parkirišča sta izvedena zastarelo z robniki, otežkočeno pluženje, čiščenje, jeseni se postavi čez 100 snežnih količkov kar ni estecko.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam parkirišče kot je izvedeno pred Atrio v Beljaku.

Lažje vzdrževanje.

Več parkirnih mest

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

GGD

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na omenjenih Parkiriščih

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času Participativnega proračuna