Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog predvideva poseg v prostor, ki ni v lasti Občine Jesenice (zasebna last) in Občina Jesenice na zemljišču nima razpolagalne pravice. Prav tako dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Ureditev muzeja v Bvažunovi hiši

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Hiša propada, tako jo lahko rešimo pred propadom

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnova stavbe in ureditev muzeja

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gornjesavski muzej Jesenice

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Bvažunova hiša- Gorspa pot (pred Kresom)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna