Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V predvideni finančni vrednosti projektnih predlogov participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €) mora biti zajet celoten projekt, vključno z izvedbo, dejanska finančna vrednost projektnega predloga kot celote pa ta finančni okvir presega.

Idejni projekt predelave hlodov

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Jesenice so obdane z gozdovi zato je na Jesenicah smiselna predelava hlodov oziroma lesni predolovalni obrat.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izdelava idejnega projekta lesnega predelovalnega obrata.

Zapolnitev industrijskih površin

Povečanje delavnih mest

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

idelava projekta

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

APP

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna