Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog ni izvedljiv, ker je na omenjeni trasi predvidena izgradnja vodovoda.

asfaltiranje makadamskega odseka

Predlog oddan  –  08. 06. 2021  –  Planina pod Golico
slika odseka
slika odseka

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod Golico med hišno številko 9 in 14. V preteklosti je ostalo veliko neasfaltiranih odsekov, kateri sedaj predstavljajo težavo z nenehnim vzdrževanjem. Pojavlja se veliko lukenj, težave so ravno tako v zimskem času pri pluženju. Z ureditvijo posledično ne bo več potrebnega vzdrževanja tega makadamskega odseka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev in preplastitev terena oz. odseka (dobava in vgradnja tampona v debelini 30cm, ter planiranje in asfaltiranje).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev makadamskega odseka v dolžini 40m in širine 2,75m (vzeli smo srednjo vrednost med priporočljivo širino 2,5m in 3m). Skupaj to znese 110m2. Za izračun vzamemo 7€/m2 za utrditev terena in 30€/m2 za asfaltiranje. Skupaj torej 37€/m2.

Izračun: 110m2 x 37€/m2= 4070€

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Planini pod Golico med hišno številko 9 in 14. V prilogi slika makadamskega odseka in slika za ocenitev dolžine odseka.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Med mesecem majem in oktobrom.

Dokumenti