Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog posega v zemljišče, ki ni v lasti Občine Jesenice (je v zasebni lasti).

Vadbeni in počitniški prostor na Ukovi pri nekdanjem letnem gledališču

Predlog oddan  –  09. 06. 2021  –  Sava
Fitnes na prostem
Fitnes na prostem

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je namenjen vzpostavitvi vadbišča (zunanji fitnes) s počivališčem (klopi) na nekdanjem letnem gledališču Ukova, in sicer v delu oziroma uvali med cestama. Sedaj na tem zaraščenem prostoru najdemo cigaretne ogorke in smeti. Predlog naslavlja ureditev zanemarjenega zemljišča, ki omogoča bolj kakovostno preživljanje prostega časa in skrbi za zdravje ter promocijo naravnih vadbišč in okoliških pohodnih poti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V idilčnem in naravnem okolju bo vadbeni prostor obiskalo več obiskovalcev, verjetno tudi mladine, ki imeli možnost kakovostnega preživljanja prostega časa, hkrati pa se promovirajo naše pohodne poti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev manjšega zunanjega fitnesa iz naravnih materialov, ureditev klopi. Pridobitev projektne dokumentacije in izvajalca tovrstnih poligonov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju nekdanjega letnega gledališča nad vodnim zajetjem na Ukovi, in sicer v uvali med spodnjo in zgornjo cesto. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2022.