Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska vrednost obnove glavne ceste in ureditve mrliške vežice presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €). Ureditev otroškega igrišča merilom ustreza in se ga po uskladitvi s predlagateljem združi z vsebino že podanega predloga za ureditev otroškega igrišča "v grabnu".

Cesta v Planino pod Golico

Predlog oddan  –  11. 05. 2021  –  Planina pod Golico

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zagotovo je potrebna obnova glavne ceste v Planino pod Golico, vsaj zgornji del.

Ureditev športnega igrišča za otroke.

Mrliška vežica.