Ureditev eko otoka na Cesti Alojza Travna

Predlog oddan  –  10. 06. 2021  –  Javornik Koroška Bela
image_50366209.JPG
image_50366209.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ekološki otok na Cesti Alojza Travna je potreben dodatnega vzdrževanja in urejanja. Težavo predstavljajo polni smetnjaki ob vetrovnem vremenu, ker smeti odnaša v okolico. Predlaga se betoniranje in postavitev kovinskih stebrov z leseno ograjo, ki bi preprečila odnašanje smeti. S tem bi pripomogli k bolj čisti okolici ter zelenici in posledično kakovosti bivanja stanovalcev.

 

Vrednost projekta

2000 €