Urejanje eko otoka

Predlog oddan  –  10. 06. 2021  –  Javornik Koroška Bela
image_50366209.JPG
image_50366209.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ekološki otok na Cesti Alojza Travna je potreben dodatnega vzdrževanja in urejanja. Težavo predstavljajo polni smetnjaki ob vetrovnem vremenu, ker smeti odnaša v okolico.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev ograje, ki bi preprečila odnašanje smeti. S tem bi pripomogli k bolj čisti okolici ter zelenici in posledično kakovosti bivanja stanovalcev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Betoniranje ter postavitev kovinskih stebrov z leseno ograjo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na prvotnem mestu kjer stoji eko otok.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022-2023