Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina projektnega predloga ustreza vsebini projekta, ki ga že izvaja Planinsko društvo Jesenice in zanj lahko pridobi sredstva iz javnega razpisa s strani Občine Jesenice.

Ureditev uradne poti na Španov vrh (Mali Triglavček)

Predlog oddan  –  27. 05. 2021  –  Planina pod Golico

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Uradna pot na Španov vrh je v delu pod Malim Triglavčkom izjemno nevarna, spolzka, že v suhem vremenu je pot spolzka in izjemno nevarna za zdrs, ob mokrem vremenu pa se ta nevarnost še poveča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev varne poti. Naprimer namestitev stopnic in zajle, na mestih, kjer stopnice morebiti ne bi bile možne. 

Na Jesenicah je sedaj, ko se obnavlja železniška proga, veliko število odvečnih pragov, katere bi lahko uporabili za stopnice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poiskati najbolj ustrezno rešitev in nato njena realizacija. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pod Malim Triglavčkom na uradni poti na Španov vrh.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2022