Asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod Golico med hiš. številko 48 in 50

Predlog oddan  –  08. 06. 2021  –  Planina pod Golico
slika odseka
slika odseka

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V preteklosti je ostalo veliko neasfaltiranih odsekov, kateri sedaj predstavljajo težavo z nenehnim vzdrževanjem. Pojavlja se veliko lukenj, težave so ravno tako v zimskem času pri pluženju. Predlaga se ureditev in preplastitev terena oz. omenjenega odseka (od Žlindra proti mostu čez potok Jesenica) v dolžini 150 m in širini 2,75 m (dobava in vgradnja tampona v debelini 30 cm ter planiranje in asfaltiranje). Z ureditvijo posledično ne bo več potrebnega vzdrževanja tega makadamskega odseka.

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €