Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Postavitev označb na parkirišču ob progi (nasproti Hrušice 53)

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Hrušica
195_parkirišče_hrušica.jpg
195_parkirišče_hrušica.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti Hrušice 53) uporablja površina, ki je v lasti Občine Jesenice in Slovenskih železnic. Ker pakririšče ni urejeno s talnimi označbami, se površina ne uporablja optimalno, saj bi ob primerni ureditvi tam lahko parkiralo več vozil.  Predlaga se izvedbo talnih označb, namesti se tudi označevalna tabla, da bo tudi obiskovalcem razumljivo, da gre za javno površino, kjer lahko parkirajo, če so namenjeni v stari del Hrušice, kjer je parkirnih mest malo.  V kolikor bi se  v prihodnjev zpostavilo železniško postajališče tudi na Hrušici, bi to parkirišče lahko služilo kot parkirišče kjer lahko pustiš vozilo in se odpraviš na vlak.

Vrednost projekta

2000 €