Postavitev informacijskih panojev v KS

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju Javornika in Koroške Bele ni nobenega informacijskega panoja oz. table, kjer bi lahko obveščali krajane. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev takih panojev, kot so v Javorniškem rovtu in Potokih. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev informacijskih panojev- tabel

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pred trgovino, avtobusnih postajah, Savska cesta, Cankarjeva cesta, pred cerkvijo, ...

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna