Postavitev informacijskih panojev

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela
2019_07_01_Pohod_po_dolini_Bela_razgledišče_Malnež_-_Aleš_Košir_(3).jpg
2019_07_01_Pohod_po_dolini_Bela_razgledišče_Malnež_-_Aleš_Košir_(3).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projektni predlog predvideva postavitev lesenih informacijskih panojev oziroma tabel za obveščanje krajanov na izpostavljenih javnih krajih  (pred trgovino, avtobusnih postajah, Savska cesta, Cankarjeva cesta, pred cerkvijo …).

Vrednost projekta

5000 €