Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je premalo konkretiziran, da bi ga Občina Jesenice lahko izvedla (ni opredeljene lokacije).

Park za preživljanje prostega časa v naravi

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju občine Jesenice ni prostora- območja, ki bi bil temu namenjen

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev igral, ureditev  travne površine, kjer bi lahko obiskovalci posedeli, pogrnili dekco in pojedli kosilo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev igral, ureditev parkirišča, postavitev klopc, zasaditev zemljišča

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju občine Jesenice

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna