ŠPORT ZA ZABAVO

Predlog oddan  –  31. 05. 2021  –  Podmežakla
JES - ŠPORT ZA ZABAVO
JES - ŠPORT ZA ZABAVO

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Upad gibanja otrok in naraščanje prekomerne teže otrok zaradi omejitvenih ukrepov gibanja v času epidemije Covid-19. otrokom je potrebno dati možnost, da v enem ali dveh letih preizkusijo več različnih športov brezplačno. Na ta način se otrokom približa gibanje in šport na zabaven in predvsem netekmovalen način.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vsak mesec ima ena/dve športni panogi preko lokalnih društev/klubov/izvajalcev športa, brezplačne gibalne dneve/dneve odprtih vrat za otroke.

Možne so različne športne panoge v Občini Jesenice: košarka, nogomet, hokej, drsanje, odboljka, plezanje, borilne veščine, floorball, plavanje, kolesarstvo, curling, tekwondo, judo, atletika, strelstvo, tenis, ples, badminton, funkcionalne vadbe,...)

Pozitivni učinki:

  • razvoj športa in rekreacije.
  • povečanje gibanja otrok in izboljšanje zdravja otrok
  • podpora/promocija lokalnih športnih izvajalcev, priložnost pridobivanja novih članov
  • povezovanje z Bolnišnico Jesenice, ki vodi Šolo zdravega življenja, ki prav tako spodbuja otroke k gibalnim aktivnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zavod za šport organizira in vodi projekt s pomočjo Športne zveze Jesenice in podpore Občine Jesenice. Dogovoriti se z lokalnimi društvi/klubi/izvajalci športa/šolami o izvedbi projekta. Promoviranje/reklamiranje projekta z letaki po šolah, panojih na javnih mestih, preko spleta, Mladinskega centra, Splošne bolnice Jesenice, ki že vodi Šolo zdravega življenja, ki prav tako spodbuja otroke k gibalnim aktivnostim.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Športnem parku Podmežakla oziroma na različnih lokacijah, ki bi jih določil organizator Zavod za šport.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Skozi leto 2022