Spletno orodje se uporablja za namene izvedbe participativnega proračuna Občine Jesenice »Jes odločam«. Aktivna uporaba spletnega orodja se ureja s spodnjimi pogoji za uporabo.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da te pogoje uporabe spremeni, najnovejša različica pa bo objavljena na tej spletni strani.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik/-ca z uporabo spletnega orodja potrjuje, da je seznanjen/-a s svojimi pravicami in obveznostmi, ki so določeni v obvestilu o obdelavi osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Osebne podatke, pridobljene z vnosom obrazca za oddajo projektnega predloga na spletni platformi (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-naslov in telefonska številka), bomo uporabljali izključno v namene izvedbe participativnega proračuna Občine Jesenice in ga ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to zahteval zakon. Pri upravljanju spletnega orodja sodelujemo z Danes je nov dan, Inštitutom za druga vprašanja, ki nastopa v vlogi t. i. »pogodbenega obdelovalca« oziroma »obdelovalca« teh podatkov. Pogodbeno je zavezan, da vaše osebne podatke uporablja izključno v imenu Občine Jesenice in da zagotavlja njegovo varstvo v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi in našimi navodili.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-naslov in telefonska številka) je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na kontaktnem naslovu dpo@virtuo.si. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša privolitev. Osebni podatki se bodo obdelovali le za namen/-e, za katerega/katere ste se strinjali. Podatki se bodo obdelovali do izpolnitve namena (izvedba projekta) oziroma do vašega preklica, podatki na spletni strani (če ste se strinjali) bodo na spletni strani objavljeni za čas izvajanja projekta. Vaše osebne podatke bodo obdelovali le zaposleni na občini in pogodbeni obdelovalci Občine Jesenice. Imate pravico do preklica privolitve in pravico do dostopa do osebnih podatkov, popravka, ugovora, izbrisa ali prenosljivosti, pravice uveljavljate prek kontaktnega naslova dpo@virtuo.si. Če menite, da je Občina Jesenice kršila vašo pravico do zasebnosti, se lahko pritožite na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

O orodju

Spletno orodje spodbuja državljansko participacijo in omogoča odprto, transparentno in demokratično vodenje na občinski in državni ravni. Aplikacija gradi na osnovi odprtokodne platforme Consul, ki je nastala pod okriljem občine Madrid, za potrebe slovenskih občin pa so jo prilagodili na inštitutu Danes je nov dan.

Sprejem pravil

Z aktivno uporabo spletnega orodja uporabnik/-ca sprejema pravila sodelovanja in uporabe le-tega.

Uporabnik/-ca se zavezuje, da bo ob podajanju predlogov spoštoval/-a ustavo in zakone Republike Slovenije, kar zlasti pomeni, da:

 • ne bo objavljal/-a vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršni koli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;
 • ne bo objavljal/-a vsebin, ki bi kršile ali posegale v osebnostne pravice tretjih oseb;
 • ne bo objavljal/-a slik ali fotografij, ki so v lasti tretjih oseb ali uporabljajo podatke tretjih oseb, ne da bi pri tem dobil/-a ustrezno soglasje lastnikov in tretjih oseb;
 • ne bo objavljal/-a groženj, ne bo se izražal/-a slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;
 • ne bo objavljal/-a avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in orodja ne bo uporabil/-a za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.

Kršitev omenjenih pravil se kaznuje z izbrisom sporne vsebine.

Raba portala

Aplikacija omogoča direktno soodločanje o delu občinskega proračuna. Uporabniki in uporabnice lahko oddajajo, podpirajo in glasujejo o predlogih za projekte in spremljajo njihov razvoj. Sodeluje lahko vsak občan oziroma občanka občine Jesenice, ki je star/-a vsaj 16 let, za aktivnosti mladoletnikov so odgovorni starši ali skrbniki.

Uporabniku/-ci portal omogoča:

 • Oddajo predlogov

Za oddajo predloga mora uporabnik/-ca obvezno določiti naslov predloga projekta, opis, doda lahko še sliko predloga, lokacijo predloga, druge dokumente. Po oddaji predloga projekta je ta samodejno sprejet in se prikaže na portalu. Uporabnik/-ca lahko predlog deli z drugimi na socialnih omrežjih, prek e-maila ali s skrajšano povezavo.

 • Glasovanje za predloge

Uporabnik/-ca lahko z vnosom enotne matične številke (EMŠO), glasuje za predloge projektov drugih uporabnikov. Za en predlog lahko glasuje le enkrat. Za glasovanje ima na voljo celotno višino sredstev za območje, za katero glasuje, z vsakim glasom pa se znesek manjša. Uporabnik/-ca lahko posameznemu predlogu v fazi zbiranja glasov tudi odvzame glas.

 • Spremljanje izbranih predlogov

V zadnji fazi orodje omogoča spremljanje rezultatov izvedbe.

Piškotki

Uporabljamo samo piškotke, ki so nujni za delovanje spletnega mesta.

Intelektualna lastnina

Vsa koda potrebna za delovanje spletne strani http://localhost:3000 je odprta in dostopna vsakomur. Kodo lahko vsakdo uporablja brezplačno pod pogoji licence AGPLv3.

Omejitev odgovornosti

Uporabniki/-ce spletnega orodja uporabljajo spletno orodje, njene dele in vsebine izključno na lastno odgovornost.

Občina Jesenice ne prevzema odgovornosti za kakršno koli direktno ali indirektno vrsto polemike, spora in/ali pravdnega postopka, ki bi lahko nastal zaradi objave ali razširjanja vsebine, za katero s strani zakonitih lastnikov ni bilo pridobljeno dovoljenje. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega orodja, in ne jamči za uspešnost uporabe spletnega orodja. V nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe spletnega orodja, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Vsaka kršitev pravic intelektualne ali industrijske lastnine je odgovornost osebe, ki je zagotovila vsebino. Občina Občina Jesenice prav tako ni odgovorna za vsebine:

 • ki spodbujajo k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;
 • ki kršijo ali posegajo v osebnostne pravice tretjih oseb, so v lasti tretjih oseb ali uporabljajo podatke tretjih oseb, ne da bi pri tem obstajalo ustrezno soglasje lastnikov in tretjih oseb;
 • ki so grožnje, slabšalne, prostaške, poniževalne ali žaljive;
 • ki so avtorska dela, za katere uporabnik/-ca nima avtorskih pravic. Vsaka kršitev pravic intelektualne ali industrijske lastnine je odgovornost osebe, ki zagotavlja vsebino.

Občina Jesenice se bo trudila, da bi tovrstne vsebine kar najhitreje umaknila s spletnega orodja in proti uporabnikom uvedla ustrezne sankcije.

V primeru kakršnega koli spora med uporabniki spletnega orodja in / ali tretjo osebo je Občina Jesenice izvzeta iz kakršnekoli odgovornosti za pravdne zahtevke, zahtevke za odškodnine ali odškodnine kakršne koli narave, povezane z vsebinami na spletnem orodju in / ali nastalimi v sodnem postopku.